Spotkanie odbyło się 27 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W jego trakcie podjęto m.in. kwestie zaangażowania resortu i podległych mu agend w projekty zagrożone ze strony finansowej. Premier wskazał tu jako przykład uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu rzeki Parsęty.
Omawiana była także kwestia GMO. Szef rządu podkreślił, że Polska powinna szukać rozwiązań, które ograniczą albo wyeliminują zagrożenia wynikające z modyfikacji genetycznych.

„Polska na pewno nie powinna być tym państwem, które promuje tego typu rozwiązania, tylko powinniśmy szukać bardzo ostrożnych rozwiązań, które by ograniczyły, zredukowały albo wręcz wyeliminowały problem zagrożeń wynikających z modyfikacji genetycznej, ale to wymaga także bardzo ciężkiej pracy na forum UE” – powiedział podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Wśród omawianych tematów znalazły się także przygotowania do planowanego 9 marca posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, które będzie dotyczyć m.in. polityki klimatycznej. Minister podkreślał, że Polska ze swoją specyficzną sytuacją gospodarki opartej na węglu jest bardzo sceptyczna wobec jakichkolwiek zmian w zakresie podwyższania celów redukcyjnych gazów cieplarnianych i zwiększaniu obciążeń dla gospodarki. Podjęto również kwestie związane z Konferencją Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju - (Rio+20), która odbędzie się w czerwcu tego roku w Brazylii.

„W ciągu ostatnich tygodni bardzo dużo uwagi poświęcaliśmy w Ministerstwie Środowiska przygotowaniom założeń ustawy dotyczącej wydobywania gazu i ropy. Przygotowujemy system regulacyjny, który będzie dostosowany do wydobycia tzw. gazu łupkowego” – powiedział minister środowiska Marcin Korolec. Projekt jest na ostatnim etapie dyskusji analitycznych wewnątrz ministerstwa. W ciągu 4-5 tygodni zostanie on zaprezentowany i poddany konsultacjom.

Minister wspomniał, że wśród prac ministerstwa środowiska jest również przygotowanie nowego sposobu zarządzania lasami.


Źródło: www.mos.gov.pl