Krajobraz jest naszym dziedzictwem kulturowym, a zadrzewienia stanowią jego ważny element, służą ludziom, zwierzętom oraz lepszym plonom. Dlatego tak ważne jest tworzenie remiz śródpolnych, sadzenie drzew i krzewów. To nie tylko ratunek dla nas samych, ale i piękno w czystej postaci.

W poniedziałek, 10 października br. w samo południe partnerzy i goście Święta Drzewa, które odbyło się na warszawskich Polach Mokotowskich zasadzili drzewa. To początek wielkiej akcji. Dzięki ubiegłorocznej udało się posadzić 40 tys. drzew.

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej realizowanym od 2003 r. przez Klub Gaja, którego elementem jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew. Od 2007 r. program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew (ang. Bilion Tree Campaign) zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (ang. The United Nations Environment Programme). Celem jest edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości społeczeństwa związanej z ochroną środowiska i zmianami klimatu. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 12 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

Warszawska inauguracja 14. edycji Święta Drzewa została objęta honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. Partnerami strategicznymi tegorocznych obchodów są Lasy Państwowe oraz LeasePlan Fleet Management Polska.

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 10 października 2016 r.