Samorząd lekarski wielokrotnie apelował do władz o podjęcie skutecznych działań w sprawie nasilającej się fali hejtu i zachowań naruszających przepisy kodeksu karnego w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy m.in. promują i realizują Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Składane przez Naczelną Radę Lekarską zawiadomienia do organów ścigania były do tej pory umarzane bądź traktowane, jako przestępstwa prywatnoskargowe, które nie leżą w kręgu zainteresowania prokuratury.

 

Minister Zdrowia odpowiada w sprawie hejtu na medyków

- Prokuratura Regionalna w Warszawie została zobowiązana do przeprowadzenia analizy akt postępowań pod kątem prawidłowości procedowania spraw o zniesławienie lekarzy zaangażowanych w program szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Dodatkowo do prokuratorów regionalnych w całym kraju zostało skierowane pismo z wytycznymi / instrukcjami, w którym wskazano, aby prokuratury czyniły regułą prowadzenie postępowań dotyczących zniesławienia w ww. kategorii spraw z urzędu, nie zaś na wniosek samego pokrzywdzonego - poinformował Naczelną Radę Lekarską minister zdrowia Adam Niedzielski, w piśmie z 6 września.

Samorząd lekarski nie spocznie w swoich działaniach w zwalczaniu hejtu 

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzej Matyja oczekuje konkretnych działań ze strony prokuratury, dla której ochrona osób ratujących zdrowie i życie powinna być priorytetem, zwłaszcza, że osoby te angażują się w realizację programów rządowych mających zapewnić populacyjną odporność przeciwko COVID-19. Samorząd lekarski nie spocznie w swoich działaniach w zwalczaniu hejtu wobec medyków - podkreśla prezes Matyja.

Stop dezinformacji w sprawie szczepień przeciw COVID-19

W tym samym piśmie Minister Zdrowia zwrócił się z prośbą o podjęcie działań, które mogłyby ograniczyć kampanię dezinformacji dotyczącą szczepień przeciw COVID-19, prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Minister Zdrowia wskazał, zgodnie z opinią samorządu lekarskiego, że kampania ta nie jest poparta żadną wiedzą naukową, a tym samym stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli naszego kraju.