Wnioski na dofinansowanie sprzętu i oprogramowania przeznaczonego do wystawiania przez lekarzy rodzinnych np.: e-zwolnień trzeba złożyć do wojewódzkiego oddziału NFZ. Specjaliści mają czas tylko do 15 grudnia. To ostateczny termin, do kiedy można ubiegać się o dofinansowanie. O przyznaniu pieniędzy decyduje kolejność zgłoszeń. Zatem kto pierwszy, ten lepszy.

Lekarze rodzinni mogą ubiegać się o dofinansowanie części wydatków poniesionych na: zakup urządzeń informatycznych, oprogramowanie oraz zwrot części kosztów niezbędnego szkolenia, które związane jest z informatyzacją.

Lekarze oprócz wniosku muszą złożyć także faktury za sprzęt i oprogramowanie zakupione w 2018 r. Do wniosku można także dołączyć faktury za sprzęt, który został zakupiony po 6 listopada, czyli w dniu, kiedy ukazało się zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie.

Kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć 65 proc. poniesionych wydatków bez podatku VAT w całym 2018 r.

Przypomnijmy, że aby zachęcić lekarzy rodzinnych do wystawiania e-zwolnień, które mają być obowiązkowe od 1 grudnia 2018 r., minister zdrowia przeznaczył 50 mln zł na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem komputerów i oprogramowania w POZ. NFZ podał odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które mają świadczeeniodawcy.

 

Lekarze rodzinni zaczęli wyścig po dotacje na komputery​ czytaj tutaj>>

Jakie urządzenia informatyczne są objęte dofinansowaniem?

Dofinasowanie można uzyskać na zakup m. in. poniższego urządzenia:

 • Serwer do programu do obsługi poradni
 • Serwer do archiwizacji bazy danych oprogramowania do obsługi poradni oraz archiwizacji dokumentacji medycznej, skanów dokumentów dołączanych do dokumentacji
 • Drukarka
 • Skaner
 • Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
 • Tablet
 • Smartfon
 • Części komputerowe –pamięć, dyski, procesor itp.
 • Monitor komputerowy
 • Inne urządzenia do automatycznej digitalizacji danych
 • Serwer NAS np. QNAP do archiwizacji

 

Lekarze rodzinni przedłużają umowy tylko na dwa miesiące czytaj tutaj>>

Jakie oprogramowanie jest objęte dofinansowaniem?

Dofinasowanie można uzyskać na zakup m. in. poniższego oprogramowania:

 • Licencja na program do obsługi poradni
 • Oprogramowanie antywirusowe
 • System operacyjny lub system operacyjny w wersji serwerowej dla serwerów
 • Pakiet biurowy

Urządzenia i usług, które nie zostały objęte dofinansowaniem to: urządzenie wspomagające zasilanie awaryjne - UPS, agregaty prądotwórcze, tonery lub atramenty do drukarki, instalacja zakupionego sprzętu, serwis sprzętu, wsparcie techniczne/asysta techniczna, subskrypcja na aktualizację oprogramowania, usługi obsługi informatycznej.

 


Czy istotna jest forma zatrudnienia lekarza oraz ilość godzin w jakich lekarz udziela świadczeń?

Forma zatrudnienia oraz ilość godzin w jakich lekarz udziela świadczeń nie są istotne, do ustalenia poziomu dofinansowania.
Do ustalenia poziomu dofinansowania kluczowa jest liczba lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w danym miejscu udzielania świadczeń.

Co jeśli lekarz przestanie udzielać świadczeń w trakcie weryfikacji wniosku?

Istotna jest liczba lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w dniu weryfikacji przez OW NFZ wniosku. Zadaniem świadczeniodawcy będzie zatem utrzymanie zatrudnienia na czas weryfikacji złożonego wniosku. Z reguły jest to 14 dni od złożenia wniosku.

Na jakie zabiegi rehabilitacyjne może wystawić skierowanie lekarz POZ czytaj tutaj>>
 

Na ilu lekarzy jest możliwe dofinansowanie

Czy w przypadku dwóch lub więcej lokalizacji, jeżeli w podmiocie udziela świadczeń np. 6 lekarzy rotacyjnie w obu lokalizacjach, można otrzymać dofinansowanie za 6 lekarzy czy po 4 w obu lokalizacjach?

Wysokość dofinansowania ustalana jest na podstawie liczby lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich.

W danym miejscu udzielania świadczeń oraz liczby miejsc udzielania świadczeń:

 • na nie więcej niż 4 lekarzy w jednym miejscu udzielania świadczeń oraz
 • na nie więcej niż 4 miejsca udzielania świadczeń.

W opisanym przypadku świadczeniodawca może złożyć wniosek o dofinansowania:

 • na 2 miejsca udzielania świadczeń,
 • na 4 lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w miejscu „A”,
 • na 4 lekarza zgłoszonego do realizacji umowy posiadającego uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w miejscu „B”.

 

IIe pieniędzy może dostać praktyka lekarska?

Czy w przypadku, gdy zatrudnionych jest 2 lekarzy, z czego w jednej lokalizacji pracują obaj, a w drugiej tylko jeden z nich – to  w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT limit wydatków w jest liczony 2x3500 zł w jednej lokalizacji + 1x3500 zł w drugiej, czy tylko 2x3500 zł w jednej, a do drugiej lokalizacji nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie?

Wysokość dofinansowania ustalana jest na podstawie liczby lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w danym miejscu udzielania świadczeń oraz liczby miejsc udzielania świadczeń:

 • na nie więcej niż 4 lekarzy w jednym miejscu udzielania świadczeń oraz
 • na nie więcej niż 4 miejsca udzielania świadczeń.

W opisanym przypadku świadczeniodawca może złożyć wniosek o dofinansowania:

 • na 2 miejsca udzielania świadczeń,
 • na 2 lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w miejscu „A”,
 • na 1 lekarza zgłoszonego do realizacji umowy posiadającego uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w miejscu „B”.