W związku z publikacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLI), Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej zwróciła się do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o organizację spotkania Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku. Zdaniem przedstawicieli pacjentów, tegoroczny wykaz został zawężony.

Lista innowacyjnych terapii lekowych - zawężona

Funacja OnkoCafe-Razem lepiej zaznacza, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała 31 marca 2023 r. wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. Lista zawiera 8 technologii lekowych. Obowiązek publikacji listy do 31 marca to efekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, dokonanej kilka miesięcy temu.

Czytaj w LEX: Warunki i terminy pierwszej kwalifikacji placówek do Krajowej Sieci Onkologicznej >

 

- Według informacji opublikowanych na stronie AOTMiT procesowi oceny podlegały 33 technologie lekowe. Na wykazie TLI uwzględnione jedynie dwie terapie o działaniu przeciwnowotworowym. Co więcej, nie ma wśród nich ani jednej terapii do stosowania w leczeniu pacjentów z nowotworami krwi. Nie wynika to z braku rejestracji takich technologii w ciągu ostatniego roku, ponieważ wiele z nich znajdowało się na liście technologii ocenionych przez Agencję - zaznacza Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej.

Czytaj w LEX: Cancer coaching jako metoda wspierania pracowników w sytuacji ciężkiej choroby >

Czytaj także: 2,5 mld zł z Funduszu Medycznego dla szpitali onkologicznych

Jak tłumaczy prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, Anna Kupiecka, takie ograniczanie wykazu TLI nie znajduje praktycznego uzasadnienia.

- W naszej opinii ograniczanie wykazu TLI oraz wykluczanie terapii stosowanych w leczeniu nowotworów krwi jest nieuzasadnione. Może bowiem prowadzić do ograniczenia możliwości oceny terapii, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o Funduszu Medycznym oraz ograniczeniem szans na skuteczne leczenie chorych w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej. Warto również zauważyć, że jest to niezgodne z ideą powstania Funduszu Medycznego, który zgodnie z deklaracjami pana prezydenta miał służyć m.in. pacjentom onkologicznym. Niestety, tegoroczny wykaz niemal całkowicie pomija tę grupę chorych – komentuje Anna Kupiecka.

Czytaj w LEX: Nieprawidłowa diagnoza − aspekty medyczno-prawne >

Prośba o interwencję RPP

Zgodnie z procedurą, wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności podlega konsultacji ze strony Rady Przejrzystości, Rzecznika Praw Pacjenta oraz konsultantów krajowych w odpowiednich dziedzinach medycyny. W związku z tym, przedstawiciele pacjentów zwrócili się do RPP z prośbą o organizację spotkania Rady oraz wydanie opinii Rzecznika w sprawie wszystkich 33 terapii ocenianych przez AOTMiT.

- Zwracam szczególną uwagę, że podjęcie tego rodzaju aktywności nie rodzi żadnych zagrożeń, bowiem przeprowadzenie opiniowania nie wiąże się z podjęciem jakiejkolwiek decyzji skutkującej wydatkowaniem środków publicznych, a wszelkie decyzje dotyczące refundacji terapii w tej procedurze z mocy prawa uzależniają poziom finansowania od efektu zdrowotnego – czytamy w piśmie Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej skierowanym do RPP.