Chodzi zatem o  podkreślenie roli współpracy nie tylko wewnątrz samego sektora opieki zdrowotnej, w tym także aktywnej współpracy z pacjentem jako osoby odpowiedzialnej za własne zdrowie, ale także między sektorami, przy czym opieka społeczna jest tu najważniejsza – mówi autorka.

Relacyjne podejście do obsługi pacjenta jako klienta systemu rozumianego jako zintegrowana, a nie podzielona na „odcinki” takie jak POZ, AOS, opieka stacjonarna,  ścieżka dostarczania opieki zmierza do podnoszenia jakości i zarazem efektywności opieki.

Zależność między efektywnością a jakością ujawnia się w zintegrowanej opiece zdrowotnej z dużą siłą. Oto bowiem zapewnianie jakości zwiększa skuteczność leczenia, dając lepsze efekty zdrowotne dla pacjentów i zarazem wpływa na koszty opieki.

Wzrost jakości przyczynia się do bezpośrednich oszczędności zarówno w skali mikro (poszczególnych usługodawców), jak w skali makro (całego systemu), głównie w wyniku redukcji dublowania badań, rezygnacji ze zbędnych procedur i eliminacji niepotrzebnych lub nieodpowiednich zasobów (np. łóżek). Wyższa jakość to także efekty długofalowe w postaci zmniejszania pośrednich koszty chorób, jak te ujawniające się poza sektorem ochrony zdrowia, w systemie zabezpieczenia społecznego.

Zdecydowanie największym walorem książki są właściwości aplikacyjne. Zidentyfikowano bowiem przesłanki predysponujące model zintegrowanej opieki zdrowotnej jako rozwiązanie docelowe dla europejskich systemów ochrony zdrowia, w tym polskiego. Ukazano ponadto efekty wprowadzania tego modelu w systemach ochrony zdrowia krajów rozwiniętych, (co może posłużyć jako rekomendacja dla decydentów w polskim systemie ochrony zdrowia) oraz dostarczono wiedzę na temat stosowanych metod i narzędzi oceny jakości obsługi pacjenta w systemach ochrony zdrowia, w których wprowadzono już zintegrowaną opiekę zdrowotną. Ponadto książka zawiera dwa narzędzia pozwalające menedżerom opieki zdrowotnej na samodzielną ocenę jakości obsługiwanych obsługi pacjentów.

Książka dostępna jest w Księgarni Profinfo.

Iga Rudawska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego; stypendystka programów DAAD, fundacji Dekabana oraz profesor wizytujący w University of Vitez (Bośnia i Hercegowina); jej zainteresowania naukowe obejmują głównie: ekonomiczne problemy funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, marketing usług opieki zdrowotnej, kształtowanie relacji rynkowych oraz metodykę pomiaru jakości usług; autorka ponad 150 publikacji naukowych, w tym kilku książek.