Decyzja o wniesieniu skargi podjęta została 14 listopada na posiedzeniu Prezydium Komisji Krajowej. Jako pierwszy informację o tym, że Prezydium NSZZ skieruje skargę do MOP, podał „Tygodnik Solidarność”.

"Powodem skargi jest brak właściwego stosowania w ramach polskiego prawodawstwa Konwencji MOP. Chdzi o nr 98 i zalecenia nr 1 13 przez ustawowe wyłączenie z konsultacji podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, przedstawicieli związków zawodowych innych niż związku zawodowego pielęgniarek i położnych, które zrzeszają wyłącznie pielęgniarki i położne działające u świadczeniodawcy (pracodawcy w rozumieniu
Kodeksu pracy)" - czytamy w uzasadnieniu skargi.

„Solidarność” podkreśla, że w rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ograniczono negocjacje płacowe jedynie do związku pielęgniarek i położnych, choć inne reprezentatywne związki zawodowe również zrzeszają pielęgniarki i położne. Według organizacji to złamanie zasad zapisanych w art. 4 Konwencji nr 98, który Polska ratyfikowała.

Co zawiera pakiet Szumowskiego dla pielęgniarek czytaj tutaj>>

- Minister zdrowia prowadził negocjacje dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych tylko z jednym związkiem zawodowym Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych – tłumaczy Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność”. - Także później podpisał porozumienie tylko z tym jednym związkiem zawodowym mimo, że pielęgniarki i położne są także reprezentowane  przez inne organizacje np.: w NSZZ Solidarność czy OPZZ - mówi Ochman i podkreśla, że tym samym rząd naruszył Konstytucję, ale także ustawę o związkach zawodowych.

- To jest bardzo zły precedens, na który nie możemy się zgodzić, dlatego składamy skargę do MOP dotyczącą naruszenia konwencji MOP – mówi przewodnicząca Ochman.

Marek Lewandowski, rzecznik prasowy organizacji tłumaczy, że w tej chwili skarga jest tłumaczona i w najbliższych dniach zostanie wysłana do Genewy.

 

Pielęgniarki: Podwyżki są niższe niż obiecał minister zdrowia czytaj tutaj>>

 


Co to jest MOP?

Międzynarodowa Organizacja Pracy powstała w 1919 r. na paryskiej konferencji pokojowej, a po II wojnie światowej stała się agencją afiliowaną przy ONZ.

Zajmuje się m.in. ochroną praw pracowniczych i opracowywaniem międzynarodowych standardów pracy. MOP rozpatruje również skargi na państwa i podmioty, które naruszają międzynarodowe prawa pracownicze, jednak nie może nakładać sankcji. Do MOP należy 187 państw.

Pokrzywdzone matki-pielęgniarki bez podwyżki czytaj tutaj>>

 

Konwencja MOP

Standardy pracy mają formę konwencji i zaleceń. Konwencje są międzynarodowymi umowami, wymagającymi ratyfikacji państw członkowskich. Zalecenia nie są wiążące. Inne mniej formalne dokumenty to: kodeksy postępowania, uchwały, deklaracje - nie są one jednak częścią systemu międzynarodowych standardów.

Istnieje 185 konwencji i 195 zaleceń. Wśród konwencji wyróżnia się: konwencje zasadnicze, konwencje priorytetowe i 12 kategorii konwencji i zaleceń.

MOP pilnuje, by przestrzegać tych konwencji. Służy temu procedura składania skarg i zażaleń. Aby ją uruchomić nie musi zostać spełniony wymóg uprzedniego wyczerpania środków krajowych. Skargi i zażalenia różnią się od siebie sposobem uruchamiania procedur i zastosowanym procesem badawczym.

Zażalenie musi zostać złożone na piśmie do MOP przez organizację pracowników lub pracodawców i musi odnosić się do konkretnej konwencji MOP, ratyfikowanej przez dany kraj, ze wskazaniem naruszenia tej konwencji.