Przepisy weszły w życie 28 września. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (w tym Prawo farmaceutyczne), ale skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. We wniosku do TK zauważa, że przepisy "Apteki dla aptekarza 2.0" wprowadzono poza poprawkami związanymi merytorycznie z projektem rządowym.

Czytaj także na Prawo.pl: „Apteka dla Aptekarza 2.0" - przepisy wchodzą w życie

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego uszczelnia zasadę "Apteka dla Aptekarza", która miała zapobiegać przejmowaniu aptek przez sieci, w tym zagraniczne. Zgodnie z tą zasadą (wprowadzoną w 2017 r.), nową aptekę może prowadzić tylko farmaceuta (lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych), a podmiot nie otrzymuje zezwolenia na prowadzenie apteki, jeśli w efekcie miałby ich więcej niż cztery. Sieci aptek, w tym zagraniczne, zaczęły przejmować kontrolę nad aptekami (i zezwolenia), nadal się rozrastając. Dlatego m.in. Naczelna Rada Aptekarska postulowała uszczelnienie tych przepisów. 

Zgodnie z "Apteką dla aptekarza 2.0" niedozwolone jest przejęcie kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, przez nie-farmaceutę i podmiot, który już prowadzi co najmniej cztery apteki ogólnodostępne. 

Czytaj także na Prawo.pl: Koniec ze swobodą zbywania spółek aptecznych

Lewiatan zapowiada skargę do KE

Konfederacja Lewiatan uważa, że nowe regulacje oznaczają de facto pełzające wywłaszczenie przedsiębiorców i dalszy spadek liczby aptek w Polsce. Wskazuje, że uchwalone przepisy i sposób ich wprowadzenia naruszają prawo unijne.