W 2015 r. wartość strat szpitali, które musiały pokryć podmioty tworzące, czyli gminy, powiaty czy urzędy marszałkowskie wynosiła nico ponad 50 mln zł. Jednak wiele wskazuje na to, że w 2019 r. straty lecznic będą dużo wyższe. We wtorek opublikowano wyniki raportu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i SGH (opracowano je na podstawie danych ze 120 szpitali powiatowych z ok. 250 działających w kraju). Wyniki są alarmujące: zadłużenie szpitali wzrosło o ponad 40 proc., z 1,2 mld zł w 2015 r. do 1,7 mld zł w 2019 r. Przychody z NFZ rosną o wiele wolniej.

108 szpitali ze stratą

Z raportu wynika, że gwałtownie przybywa szpitali, które mają ujemny wynik finansowy. W 2015 było ich - 59 szpitali, w 2018 – 88, a w pierwszym półroczu 2019 r. – 108. W 2019 r. tylko 10 (wśród 120 analizowanych) szpitali wypracowało zysk. To fatalna wiadomość dla samorządów, które są organami założycielskimi tych lecznic.

Zgodnie ze znowelizowaną przez rząd PiS-u dwa lata temu ustawą o działalności leczniczej, szpital musi pokryć ujemny wynik finansowy, jaki wygenerował za dany rok, albo zostać zlikwidowany. Jeśli zaś samorząd nie chce zamknąć lecznicy, a ta tonie w długach, to sam do niej musi dopłacać.

Raport szacuje także, że powodu wygenerowania straty przez szpitale, znacząco wzrosną zobowiązania samorządów. W 2018 r. samorządy dopłaciły do działania szpitali (zgodnie z przepisami muszą pokryć ich stratę) 210 mln zł.  Twórcy raportu podają, że wyniki z pierwszego półrocza 2019 r. pokazują, że samorządy musiałyby dopłacić do działania swoich lecznic blisko 200 mln zł, a to dopiero połowa okresu rozliczeniowego.

 


Warszawa dopłaciła 66 mln zł do pięciu szpitali

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej podaje, że w ubiegłym roku miasto dokapitalizowało pięć swoich szpitali-spółek kwotą w wysokości 66 mln zł. - Tyle pieniędzy było potrzebne, by zapewnić ciągłość działania, przez to mamy mniej pieniędzy na dofinansowanie infrastruktury – mówi wiceprezydent. - Jako miasto w ubiegłym roku wydaliśmy 50 mln zł, by kupić sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną, by te szpitale nadal działały.  

Wiceprezydent podał, że w 2019 r. miasto będzie musiało na pewno pokryć stratę szpitala Wolskiego w wysokości 7 mln zł. - Możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że sieć szpitali pogorszyła sytuację finansową naszych szpitali i spółek od kilku do kilkunastu procent – mówi Rabiej. - Nie jest to efekt gorszego zarządzania, ale wejścia do sieci - dodał.

Nie ma zakupów, ma amortyzacji

Marek Wójcik z Zarządu Miast Polskich poinformował, że strata w 2019 r. będzie na pewno większa, bo niedoszacowanie procedur rośnie, a to powoduje, że koszty szpitali rosną szybciej niż dochody.
Druga przyczyna gorszych wyników finansowych to fakt, że szpitale mniej inwestują, a przez to nie mogą skorzystać z amortyzacji. - Stratę liczy się po uwzględnieniu amortyzacji – mówi Wójcik. – Ale skoro szpitale już nie inwestują, to odpisy amortyzacyjne nie mogą już uratować samorządów. Kiedyś nawet jak wynik był ujemny, ale samorząd inwestował w modernizację szpitala, to dzięki temu wynik był powyżej zera. Ten czas mamy za sobą, bo sytuacja samorządów jest słaba i nie mają pieniędzy na remonty - dodaje.

Zobacz procedurę w LEX: Ustalenie wskaźnika zadłużenia SP-ZOZ-u (przekształcenia) >

Bankrutom nikt kredytu nie da

Raport podaje, że w sumie w ciągu czterech lat 120 szpitali powiatowych na inwestycje wydało 1 miliard 800 mln zł. Z tego 27 procent stanowiły środki własne, 29 proc. otrzymały od podmiotów tworzących, a 23 proc. z dotacji unijnych. 10 proc. stanowiły kredyty inwestycyjne. – Skoro teraz większość szpitali ma ujemny wynik finansowy, nikt nam nie da już kredytu – mówi Dorota Gołąb-Bełtowicz, zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego w Krakowie. - Bankrutom kredytu się nie udziela - dodaje.

Czytaj w LEX:

Obowiązki i uprawnienia podmiotu przekształcającego SP ZOZ w spółkę kapitałową >

Zastosowanie narzędzi jakościowych w zarządzaniu szpitalem >

Wybrane aspekty naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie planu finansowego szpitala samorządowego >