Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec podał, że w ubiegłym roku do urzędu, którym kieruje, wpłynęło wiele skarg dotyczących opieki okołoporodowej. Wśród interwencji podejmowanych przez pacjentów problemy związane z opieką okołoporodową w szpitalach znajdowały się na szóstym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę zgłoszeń. Odnotowano ich łącznie 1040.

Będą nowe prawa dla ciężarnych, ale dostęp do znieczulenia się nie poprawi - czytaj tutaj>>

Natomiast liczba zgłoszeń dotyczących zdarzeń, do których miało dojść w ambulatoryjnej opiece ginekologicznej i położniczej uplasowała ten problem na drugim miejscu wśród skarg w tym sektorze. - Opieka nad matką i dzieckiem będzie w tym roku priorytetem Rzecznika Praw Pacjenta. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa matce i dziecku – zadeklarował Chmielowiec.

Bez kar nowe standardy opieki okołoporodowej będą martwym prawem - czytaj tutaj>>

Wieloosobowe sale, gdzie w nich godność i intymność

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek oceniła, że kobiety w ciąży i rodzące są grupą, w której prawa człowieka są łamane.

 


- Do końca 2018 r. określone, choć, niedoskonałe gwarancje wynikały z rozporządzenia z 2012 r. Te standardy – jak wynika z danych NFZ, jak i z raportów NIK – nie były w pełni przestrzegane, a prawa człowieka w tym szczególnym monecie życia były naruszane  – oznajmiła Sporek. - Bo czy można mówić o realizacji praw człowieka, gdy naruszana jest godność i prawo do intymności w wieloosobowych salach prowadzeniu badań w gabinetach przy otwartych drzwiach?

Spurek retorycznie pytała, czy można mówić o realizacji praw człowieka, gdy plan porodu nie jest przestrzegany, choć nic nie stoi na przeszkodzie, gdy pacjentka jest traktowana lekceważąco i przedmiotowo? Czy można mówić o realizacji praw człowieka, kiedy wskaźnik znieczuleń zewnętrz oponowych wynosił 10 proc.?

- Czy można mówić o realizacji praw człowieka kobiet, gdy tak zwana świadoma zgoda na zabieg jest w rzeczywistości jest blankietowa, odbierana łącznie dla kilku zabiegów, bez wcześniejszego poinformowania pacjentek o potrzebie ich przeprowadzenia i ich skutkach?" – pytała zastępczyni RPO.

Podkreśliła, że kobiety powinny mieć prawo do wyboru płci lekarza, który będzie udzielał świadczeń medycznych przy porodzie. Wskazała, że szczególnie ważne jest to dla kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej.

 

Są już nowe standardy opieki okołoporodowej - czytaj tutaj>>

Nowy standard, warto poznać swoje prawa

Przypomnijmy, że nowe zasady opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r, zawiera je tzw. standard opieki okołoporodowej. To dokument, który w sposób kompleksowy obejmuje organizację opieki sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz nad noworodkiem. Standard obowiązuje we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej.

 

Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji „Rodzić po ludzku” powiedziała, że standard wprowadził wiele korzystnych zmian w  przepisach.

- Kobiety, które są świadome swoich praw i je egzekwują wyżej oceniają sprawowaną nad nimi opiekę podczas porodu – powiedziała Joanna Pietrusiewicz. – Bez stałej kontroli i nadzoru standardy opieki okołoporodowej nie będą właściwie przestrzegane – podsumowała.

Nowy standard zakłada wyższą humanizację procesu porodu, gdzie priorytetem staje się komfort pacjentki powiedział prof. Krzysztof Czajkowski, Konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Staje przed nami zadanie w jaki sposób pogodzić standardy z aktualną wiedzą medyczną. Musimy w tej sprawie współpracować. Współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta pokazuje, że pacjent i lekarz stoją po jednej stronie, z szacunkiem dla podmiotowości obu stron. – wskazał dr Jacek Kozakiewicz, Wiceprezes Naczelnej rady Lekarskiej.

Prof. Krzysztof Czajkowski podkreślił, że kobiety w ciąży podczas pierwszej wizyty u lekarza prowadzącego powinny otrzymać informacje dotyczące tego, "co im się należy" ze strony systemu opieki zdrowotnej. Wyjaśnił, że pacjentki świadome swoich praw mogą skuteczniej domagać się ich realizacji.