„Otrzymaliśmy skomplikowane zasady udzielania świadczenia, oparte na niejasnym regulaminie wewnętrznym, który może być w każdym zakładzie inny” – podkreślają Pielęgniarki Cyfrowe. – „Odtrąbiono samodzielność w udzieleniu porady, którą natychmiast obwarowano koniecznością przekazania przez pielęgniarkę wszelkich informacji lekarzowi, co jest niewykonalne i czasochłonne”.

Nowe świadczenie, by pielęgniarki samodzielnie przyjmowały pacjentów - czytaj tutaj>>

Pielęgniarki są zaskoczone, że dodatkowo wprowadzono także wymóg zlecenie lekarskiego, odbierając pielęgniarce możliwość samodzielnego decydowania o udzieleniu świadczenia. Podkreślają, że zlecenie lekarskie to dokument, który w przypadku odmowy wykonania, wymaga pisemnego wyjaśnienia przyczyny tej odmowy.

Porada pielęgniarki zamiast lekarza w przychodni od połowy roku - czytaj tutaj>>

 

Zbigniew Góral, Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski

Sprawdź  
POLECAMY

Porada o wartości kiepskiej kawy

Jednak największe kontrowersje budzi fakt, że porada pielęgniarska wykonywana w przychodni specjalistycznej – zgodnie z propozycją z projektu rozporządzenia – została wyceniona na 8 zł.

Co zawiera pakiet Szumowskiego dla pielęgniarek - czytaj tutaj>>

- Zapoznanie się z dokumentacją, badanie fizykalne, dobór leczenia, wystawienie recepty, uzupełnianie dokumentacji, wystawienie zaświadczenia dla lekarza, wszystko za 8 zł? – pytają z niedowierzaniem pielęgniarki. - Czy to jest legalne? Jak można wycenić takie świadczenie na osiem złotych i dodają, że nie przekonuje ich taka kwota. Podkreślają, że nie da się pacjenta dobrze zaopatrzyć specjalistycznie za równowartość kiepskiej kawy.

Pielęgniarki komentują, że proszą zatem, „co najmniej bombonierkę, może być duże Merci, czyli około 30 zł, a jeśli kawa to ziarnista i Lavazza”.

Projekt dotyczący poradni specjalistycznych

Przypomnijmy, że w tym tygodniu trafił do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zakłada on, że w przychodni specjalistycznej pielęgniarka będzie mogła przyjmować pacjentów zamiast lekarza w poradni kardiologicznej, chirurgicznej oraz położniczo-ginekologicznej. Samorząd pielęgniarski liczy na to, że takich porad pielęgniarki będą mogły zacząć udzielać w drugiej połowie roku.

Projekt zakłada, że w pierwszej kolejności zasadne jest wyodrębnienie porady pielęgniarskiej w dziedzinie:

  • chirurgia ogólna;
  • kardiologia;
  • położnictwo i ginekologia.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby poza tymi czynnościami w ramach samodzielnego udzielania świadczeń przez pielęgniarkę lub położną, porada pielęgniarska obejmowała także dobór sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego lub wykonanie badania profilaktycznego ukierunkowanego na wczesne wykrywanie zaburzeń funkcjonowania u osoby dorosłej po 65 roku z częstością jeden raz w roku.

W projekcie porada jako nowe świadczenie, za które ma zapłacić Narodowy Fundusz Zdrowia, została wyceniona na 8 zł. Resort zdrowia podkreśla, że jest to projekt, który będzie jeszcze przedmiotem konsultacji.