Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej trafił do konsultacji. Opisuje on szczegółowe warunki realizacji porady pielęgniarskiej i położnej.

Projekt wprowadza do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przepisy wyodrębniające warunki realizacji właśnie nowego świadczenia, jakim jest porada pielęgniarki i położnej.

Projekt zakłada, że w pierwszej kolejności zasadne jest wyodrębnienie porady pielęgniarskiej w dziedzinie:

  1. chirurgia ogólna;
  2. kardiologia;
  3. położnictwo i ginekologia.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby poza tymi czynnościami w ramach samodzielnego udzielania świadczeń przez pielęgniarkę lub położną, porada pielęgniarska obejmowała:

  • dobór sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego lub
  • wykonanie badania profilaktycznego ukierunkowanego na wczesne wykrywanie zaburzeń funkcjonowania u osoby dorosłej po 65 roku z częstością jeden raz w roku.


Nowe świadczenie, by pielęgniarki samodzielnie przyjmowały pacjentów - czytaj tutaj>>

 

Zbigniew Góral, Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski

Sprawdź  
POLECAMY

NFZ odrębnie zapłaci

- Czekałyśmy na te przepisy – podkreśla Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. –Wprowadzenie takiej oddzielnie finansowanej porady dla pielęgniarek zostało zapisane w porozumieniu z ministrem zdrowia podpisanym w lipcu ubiegłego roku. – Takie odrębne świadczenie powinno zwiększyć samodzielność i niezależność pielęgniarek, bo będą mogły udzielać samodzielnie porad, ale także same ordynować niektóre leki i wyroby medyczne oraz wypisywać recepty, a Narodowy Fundusz Zdrowia za to odrębnie zapłaci.

Małas podkreśla, że ukazał się na razie projekt porady pielęgniarskiej dotyczący świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli realizowanych w przychodniach specjalistycznych. – Czekamy jeszcze na drugie rozporządzenie, w którym będą podane zasady realizowania porady pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej - dodała.


Zamiast lekarza, zbada nas pielęgniarka - czytaj tutaj>>
 

Co zgodnie z przepisami może już pielęgniarka

Resort zdrowia podkreśla, że zakres czynności wykonywanych w ramach porady pielęgniarskiej/położnej wynika z już posiadanych przez pielęgniarki i położne uprawnień zawodowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarka lub położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa ma prawo samodzielnie:

  1. ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty;
  2. ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Jak wynika z danych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych do 31 grudnia 2017 r., szkolenia z ordynacji leków ukończyło 11 582 pielęgniarek i położnych. Kurs dotyczący samodzielnego ordynowania leków zrobiło 7 620 pielęgniarek i położnych, natomiast część drugą kursu (dotyczy kontynuacji leczenia zaordynowanego przez lekarza) ukończyły 3 962 pielęgniarki i położne.

Powyższe dane wskazują, iż w systemie opieki zdrowotnej sukcesywnie przybywa pielęgniarek i położnych z uprawnieniami do ordynacji leków i wypisywania recept, ale zaledwie nieliczny ich odsetek chce mieć takie dodatkowe obowiązki.

Osoby rozpoczynające kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej od roku akademickiego 2016/2017, które kształcą się na podstawie nowych standardów kształcenia, opuszczając uczelnie, będą posiadały kompetencje do ordynacji i kontynuacji leczenia, nie będą musiały robić dodatkowych kursów.

Według danych z NFZ (wg stanu na koniec 2017 r.) 1451 pielęgniarek i położnych może wystawiać recepty. Liczba zrealizowanych recept wystawionych przez uprawnione pielęgniarki i położne wynosi 176 205 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.), z czego 1 865 recept zostało wystawionych w ramach samodzielnej ordynacji, a 174 340 recept zostało wystawionych w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja).


Pielęgniarki kaleczą się ampułkami i igłami, ale nie zawsze to zgłaszają - czytaj tutaj>>

 

Porada pielęgniarska zamiast lekarskiej

Resort zdrowia zakłada, że w kolejnych 3 latach porady pielęgniarskie będą zastępować wizyty lekarskie. – Ministerstwo zakłada, że na początku ok. 3 proc. wizyt specjalistycznych będzie realizowanych przez pielęgniarki, ale docelowo ich liczba ma wzrosnąć do 7 proc. – podkreśla Małas. – Wycena w wysokości 8 zł to nie jest dużo, ale liczymy na to, że jeśli pielęgniarki będą realizować wiele takich porad, to wtedy otrzymają z tego tytułu dodatkowe pieniądze.

Małas podkreśla, że samorząd ma czas do 21 kwietnia na opiniowanie projektu. Zaznacza, że planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia, dlatego pielęgniarki liczą na to, że samodzielnie będą mogły udzielać porad od połowy tego roku.