Tylko w pierwszej połowie 2019 roku do NFZ zostało skierowanych blisko 70 tysięcy wniosków o udostępnienie danych osobowych dotyczących ponad 80 tys. osób fizycznych. Przy tym 19 proc.  wniosków kierowanych do Funduszu rozpatruje Mazowiecki Oddział NFZ. To dlatego dwie siedziby Centrów Usług Wspólnych powstaną właśnie na Mazowszu: w Płocku i Radomiu.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski otworzył w poniedziałek w Płocku działające w ramach NFZ centrum usług wspólnych i Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej.

- W związku z tym takie centra, które skupiają informacje pomiędzy różnymi organami państwa, są niezwykle ważne – podkreślił Szumowski, otwierając oficjalnie płockie centrum usług wspólnych przy tamtejszej delegaturze NFZ. Zaznaczył, że centra, udzielając informacji np. organom ścigania, będą realizowały procedury obwarowane "bardzo konkretnie, ściśle prawem", zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Minister dodał, że taka współpraca musi być. - Wiemy przecież o mafiach choćby lekowych. Dopóki współpracy pomiędzy Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Krajową Administracją Skarbową a prokuraturą i policją nie było, to tych mafii nie mieliśmy jak ścigać. W tej chwili, w zeszłym tygodniu, mieliśmy kolejne aresztowania dużych grup przestępczych wywożących leki – dodał Szumowski.

 

FOR: Mniejsze miasta nie zyskają na deglomeracji - czytaj tutaj>>

 

Decentralizacja urzędów

 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski powołał 17 września 2019 r. Centra Usług Wspólnych zlokalizowane w Płocku oraz Radomiu, które będzie zajmowało się współpracą z różnymi instytucjami.

– Chcieliśmy skoncentrować, a przez to znacząco przyspieszyć cały proces udostępniania danych osobowych instytucjom do tego powołanym – mówi szef NFZ. – Nasze działania wpisują się też w ogólnopolską tendencję decentralizacji urzędów – dodaje. Z kolei pełna elektronizacja procesu, a więc usystematyzowanie i przyspieszenie realizacji zadań, odciąży oddziały wojewódzkie Funduszu. Warto też zaznaczyć, że przeniesienie do mniejszych ośrodków miejskich pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania i funkcjonowania CUW.
Kontrolerzy NFZ będą już mogli karać zza biurka - czytaj tutaj>>
 

Dane do Interpolu

Fundusz podaje, że udostępniane przez oddział informacje pozwalają np. organom prowadzącym postępowanie karne na odnalezienie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, a więc stanowią często o powodzeniu postępowań karnych czy wznawianiu zawieszonych postępowań. Często dotyczy to współpracy pomiędzy państwami trzecimi w ramach  europejskiego nakazu aresztowania (ENA) w strefie Schengen czy w ramach współpracy z Interpolem.

Fundusz zaznacza, że dane, którymi dysponuje są niezbędne m.in. podczas prowadzonych przez służby państwowe postępowań wyjaśniających w trybie ustawy o dostępie do informacji niejawnych, jak również podczas prowadzonych postępowań karnych, cywilnych i egzekucyjnych.

Zaczęli rekrutację

Narodowy Fundusz Zdrowia posiada największe w Polsce zasoby informatyczne, służy nimi m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Służbie Ochrony Państwa, Biuru Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, prokuraturze, sądom, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, urzędom skarbowym czy urzędom celno-skarbowym.

Miesięcznie w skali całego kraju do Funduszu trafia średnio kilkanaście tysięcy wniosków o udostępnienie danych osobowych. Jeden taki wniosek zawiera często kilkanaście pytań o osobę fizyczną. Z uwagi na trwające postępowania wyjaśniające wnioskodawcy oczekują udzielenia odpowiedzi niezwłocznie, gdyż warunkują one podjęcie działań organów postępowania jurysdykcyjnego.

W pierwszym etapie funkcjonowania Mazowiecki oddział NFZ otworzył postępowania rekrutacyjne na 20 stanowisk pracy.