Wprowadzenie nowego świadczenia ma – jak wyjaśniono w uzasadnieniu – zapewnić bezpieczne, kompleksowe wsparcia dla pacjentów z niewydolnością serca, u których w ramach postępowania terapeutycznego wszczepiono stymulator lub kardiowerter-defibrylator serca wyposażony w funkcję umożliwiającą zdalne przekazywanie zgromadzonych danych.

 

W odróżnieniu od standardowej metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta zdalne monitorowanie parametrów przekazywanych z urządzeń wszczepialnych umożliwi kontrolowanie stanu zdrowia pacjentów w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie – jak podkreślono – szybsze podjęcie właściwej interwencji medycznej.

Czytaj także na Prawo.pl:  Kardiologia na zakręcie: Są nowoczesne technologie, ale brakuje finansowania

Powinno to także, jak oceniono, przyczynić się do zmniejszenia planowanych wizyt specjalistycznych, zmniejszenia ryzyka hospitalizacji związanej ze zbyt późno zdiagnozowanymi objawami i zmniejszenia śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Zmiana oczekiwana przez lekarzy i pacjentów

W ocenie skutków regulacji wskazano, że świadczenie "Telemetryczny nadzór nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi" było już przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania w ramach procedowania w 2021 r. projektu rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Podano, że mając to na względzie oraz fakt, że uwzględnienie przedmiotowego świadczenia w wykazie świadczeń gwarantowanych jest wysoce pożądane i długo oczekiwane przez środowisko lekarskie i pacjentów, uzasadnione jest odstąpienie od ponownego skierowania projektu rozporządzenia do tych samych podmiotów w ramach konsultacji publicznych i opiniowania. (pap/kn)