Decyzja w tej sprawie znalazła się w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, gdzie zostało opublikowane zarządzenie szefa resortu z 29 lipca 2019 r. ws. ustanowienia pełnomocnika ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii oraz powołania na tę funkcję Marka Balickiego.

Zgodnie z zarządzeniem, do zadań pełnomocnika należy: 

  • inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem leczenia uzależnień; 
  • koordynacja realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie reformy opieki psychiatrycznej; 
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra zdrowia; 
  • przedstawianie ministrowi zdrowia: informacji w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań oraz propozycji w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki psychiatrycznej.

Pełnomocnik ma wykonywać zadania we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces reformy i rozwój opieki psychiatrycznej, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii i konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Czytaj: 
Minister zapowiada reformę psychiatrii dziecięcej>>
Sprawcy przestępstw problemem dla zwykłych oddziałów psychiatrycznych>>

 

Marek Balicki   ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii (I stopnia) i psychiatrii (II stopnia). Był ministrem zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki, posłem na Sejm I, II i VI kadencji, senator V kadencji.

W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wkrótce potem objął kierownictwo biura pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, w ramach którego zaplanowano utworzyć ambulatoryjne centra opieki psychiatrycznej.