Rada Ministrów we wtorek przyjęła rozporządzenie w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, przedłożone przez ministra zdrowia. Oznacza to, że w praktyce do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH zostanie włączony  Instytut Żywności i Żywienia.

- Jeden instytut badawczy będzie efektywniej wspierał działania badawcze i rozwojowe dotyczące zdrowia, zwłaszcza dotyczące kształtowania nawyków zdrowego stylu życia i żywienia, realizacji programów promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności - tak tę decyzję uzasadnia resort zdrowia.

W opinii Ministerstwa połączenie dwóch instytutów badawczych w jedną organizację będzie miało pozytywny wpływ na wiele aspektów działalności, m.in. na:

  • komercjalizację wiedzy (działalność badawczo-rozwojową B+R),
  • zarządzanie (np. obiektami),
  • gospodarowanie zasobami ludzkimi (wykorzystanie potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej),
  • kulturę organizacyjną,
  • finanse (racjonalne zakupy kosztownej aparatury badawczej).

Nowe laboratorium i alergeny w żywności

Po połączeniu utworzone zostanie Krajowe Laboratorium Referencyjne, które będzie prowadzić badania nad zanieczyszczeniami chemicznymi, materiałami do kontaktu z żywnością i mikrobiologią żywności. Rozszerzony zostanie także zakres badań instytutu o nowe obszary, np. analityka alergenów w żywności.

„ Stworzone zostaną podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej i osiągnięcia wyższej pozycji instytutu za granicą” – podkreśla resort i dodaje, że umożliwiona zostanie realizacja programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia ludności w Polsce.

 

Połączą dwa instytuty - planowane zwolnienia pracowników - czytaj tutaj>>

Koszty połączenia i możliwe zwolnienia

 

Niezbędne koszty związane z techniczno-administracyjnym dostosowaniem do nowej struktury instytucji szacuje się na ok. 120 tys. zł i zostaną poniesione w ramach posiadanych środków przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w pełnej wysokości.

„ Po przejęciu pracowników z Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła może wystąpić konieczność redukcji niektórych dublujących się etatów w 2020 r.” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji. Zakłada się, iż koszty pracowniczych odpraw pieniężnych  nie powinny przekroczyć 60 tys. zł i zostaną pokryte przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Łączne koszty połączenia powinny wynieść zatem ok. 180 tys. zł.