Jak informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego to dziesiąta instytucja, która dołączyła do grona sygnatariuszy, deklarujących stosowanie zasad prostego i zrozumiałego języka urzędowego. Przedstawiciel NIST uroczyście podpisał deklarację na rzecz prostej komunikacji w urzędach.

- Nasza współpraca z NIST to kolejny krok we wspólnej działalności z samorządami na rzecz obywateli. Żeby było łatwiej, prościej i skuteczniej. Po prostu, prosto i kropka – powiedziała Andżelika Możdżanowska, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Czytaj też: Wobec powyższego postanowiono, jak poniżej – urzędy muszą zmienić język w pismach

Inicjatywa musi wyjść od góry

Sylwia Łukowska-Bulak, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, podkreśliła, że jednostka będzie zachęcać samorządy do stosowania prostej komunikacji w urzędach. - W tym roku będzie to jeden z priorytetów naszej działalności. Będziemy prowadzić rozmowy z władzami jednostek samorządu terytorialnego - zadeklarowała.

Jej zdaniem ta zmiana będzie skuteczna jednak tylko wtedy, kiedy jej wdrażanie rozpocznie się od decydentów, bo „inicjatywa musi wyjść od góry".

 


Bez ścian płaczu

- W naszej akcji chodzi o to, by obywatel nie spotykał się z tzw. ścianą płaczu, kiedy dostaje do przeczytania pisma z różnych urzędów. Zależy nam, aby język, jakim pisane są dokumenty urzędowe, był komunikatywny i zrozumiały – powiedziała Andżelika Możdżanowska. Przypomniała również, że MIiR już stosuje zasady prostego języka w praktyce, choćby publikując poradnik "Prosto i kropka". Szkoli też urzędników w tym zakresie.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego to już dziesiąta instytucja, która zadeklarowała chęć poprawy komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem. 3 października 2018 r., podczas Forum na rzecz prostego języka "Prosto i kropka", którego inicjatorem było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, analogiczną deklarację współpracy w zakresie używania prostego języka podpisali przedstawiciele jednostek takich jak:

  • - Szef Służby Cywilnej,
  • - Ministerstwo Energii,
  • - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  • - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
  • - Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
  • - Polska Agencja Prasowa,
  • - Lubelska Fundacja Rozwoju,
  • - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie.

Księga deklaracji jest otwarta i uzupełniana na bieżąco kolejnymi podpisami. Instytucje, które chcą dołączyć do współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach, mogą to zrobić.

 

Michał Bitner, Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Sprawdź  
POLECAMY