Głównym założeniem projektu będzie stworzenie trójstopniowego, spójnego systemu diagnostyki opartego o polowe testy diagnostyczne.  W ramach projektu powstaną rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) pozwalające na wsparcie procedur szkolenia, wykonywania i interpretacji poszczególnych testów diagnostycznych.

W ramach projektu zostaną także przedstawione rozwiązania AI mogące wspomóc algorytmy przeciwepidemiczne całego systemu ochrony zdrowia.  - Efektem implementacji zaproponowanych rozwiązań będzie możliwość kompleksowej diagnostyki żołnierzy w trakcie operacji i po powrocie do kraju - wyjaśnia Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy. 

Czytaj także na Prawo.pl:  Córka "terytorialsa" zostanie przyjęta do szpitala bez kolejki>>

Jak podało WIM, dotychczasowa diagnostyka żołnierzy - głównie po powrocie do Polski - w kierunku inwazji pasożytniczych dotyczyła badania pasożytów zasiedlających przewód pokarmowy w oparciu o badania kału na obecność jaj pasożytów jelitowych. - Zastosowanie szybkiej detekcji tych inwazji w oparciu o samobadanie żołnierza jeszcze w miejscu stacjonowania stanowiłoby pierwszy z trzech etapów kompleksowego zabezpieczenia zdrowia żołnierza i zdrowia publicznego - podkreślono.

Wyniki projektu pozwolą na opracowanie kompleksowej diagnostyki chorób zawleczonych z zastosowaniem systemu DIAGNOTROP pozwalającej na: szybką ocenę ryzyka zdrowotnego żołnierzy i funkcjonariuszy w miejscu stacjonowania i powracających do kraju; zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia żołnierzy pełniących służbę w PKW i zdrowia publicznego; skrócenie czasu specyficznej diagnostyki infekcji o etiologii bakteryjnej, wirusowej i pasożytniczej oraz zastosowanie odpowiedniej terapii ambulatoryjnej lub szpitalnej; uniknięcie szkodliwych następstw chorób o utajonym lub skąpo objawowym przebiegu klinicznym, w tym nosicielstwa bezobjawowego; zmniejszenie nakładów finansowych na leczenie powikłań i świadczenia odszkodowawczych oraz zmniejszenie okresu absencji chorobowej żołnierzy.

Rozszerzona rzeczywistość poprawi diagnostykę 

WIM przekazał również, że technologia AR (rozszerzonej rzeczywistości) zostanie zastosowana w pracach laboratoryjnych do usprawnienia procesu diagnostyki. - Dzięki wykorzystywaniu obrazu, który personel widzi przed sobą wraz z zestawem dodatkowych informacji nt. przeprowadzanych procesów, kolejności wykonywania czynności oraz innych niezbędnych informacji zoptymalizowany zostanie czas potrzebnych na diagnozę. Znacznie ograniczone zostanie także ryzyko popełnienia błędów. W projekcie DIAGNOTROP jako medium do wizualizacji zastosowane zostaną heptyczne okulary AR, których zaletą w przypadku prac laboratoryjnych jest pełna swoboda rąk oraz zautomatyzowane odczytywania kodów QR - podsumowano.