Niemal jednogłośnie posłowie zagłosowali za przyjęciem zmian w ustawie o zawodzie farmaceuty oraz w prawie farmaceutycznym, które nadają farmaceutom i technikom farmaceutycznym ochronę prawną na równi z funkcjonariuszami publicznymi. Nowela trafi teraz do Senatu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj też: Stosowanie klauzuli sumienia przez farmaceutów >

 

Farmaceuci nie są bezpieczni

Przyjęte rozwiązania są odpowiedzią na napaści na farmaceutów w aptekach. Najczęściej dochodziło do nich podczas rabunku, ale zdarzały się i przypadki agresji będącej reakcją na ograniczenia epidemiczne.  Inicjatorem zmian w przepisach był Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, której członek tej izby został bowiem pobity, gdy wyprosił z apteki osobę, która odmówiła założenia maseczki na usta i nos. Dlatego z inicjatywy prezesa Repelewicza w lutym  do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty i w piątek został uchwalony. 

Czytaj też: Kiedy farmaceuta może odmówić wydania produktu leczniczego w aptece? >

W imieniu wszystkich farmaceutów składam ogromne podziękowania za ponadpolityczne poparcie tego ważnego dla nas i naszych pacjentów aktu - napisał Repelewicz na swoim koncie na Twitterze. Szczególnie podziękował Krzysztofowi Śmiszkowi, posłowi Lewicy, który złożył projekt oraz Tomaszowi Latosowi, przewodniczącemu sejmowej Komisji Zdrowia za konstruktywne jej procedowanie oraz Maciejowi Miłkowkskiemu, wiceministrowi zdrowia za poparcie dołączenia farmaceutów do innych chronionych zawodów.

Czytaj też: Rola właściciela apteki a samodzielność kierownika i farmaceuty >

Co dokładnie mówi nowelizacja 

Za sprawą nowelizacji w ustawie o zawodzie farmaceuty zostanie dodany art. 35a zgodnie z którym farmaceuta podczas i w związku z pracą w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w Kodeksie karnym. 

Natomiast w Prawie farmaceutycznym po art. 91 dodany zostanie art. 91a, który sprawi, że technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w Kodeksie karnym.