Rada Gminy Tarnawatka wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19. W uchwale wymieniła warunki uzyskania zwolnienia, w tym wskazała: „w przypadku nieruchomości wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej dodatkowo informacji najemcy stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały”. Analogiczną możliwość przewidziała w załączniku do uchwały „Informacja najemcy o prowadzeniu działalności gospodarczej”.

Czytaj też: RIO: Pomoc dla przedsiębiorcy w związku z COVID-19 bez wniosku i limitu>>
 

Zapisy niezgodne z ustawą

Tak sformułowane zapisy zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Stwierdziła, że sugerują one, że z wprowadzonego zwolnienia mogą skorzystać podmioty wydzierżawiające swoje nieruchomości przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej, co narusza przepis art. 15p ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

Zgodnie z tym przepisem rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Czytaj w LEX: Wsparcie przedsiębiorców ze strony jednostek samorządu terytorialnego w związku z epidemią koronawirusa >

Tylko podatnicy podatku od nieruchomości

W ocenie Kolegium RIO ze zwolnienia korzystać mogą zatem tylko podmioty wskazane w tym przepisie, czyli przedsiębiorcy, którzy są jednocześnie podatnikami podatku od nieruchomości. Nie jest w związku z tym możliwa taka interpretacja przepisu, która dopuszczałaby, aby zwolnienie mogło zostać wprowadzone dla podmiotów wydzierżawiających swoje nieruchomości przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej.

Czytaj w LEX: Pomoc publiczna udzielana w związku z koronawirusem >

W takim przypadku nie są oni bowiem podmiotami określonymi w ustawie, tj. przedsiębiorcami, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Tym samym wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla właścicieli nieruchomości wynajmujących nieruchomości przedsiębiorcom wykracza poza zakres przytoczonej powyżej delegacji.

Podobne zapisy lubelska RIO zakwestionowała w innych uchwałach podejmowanych przez lubelskie samorządy.

Uchwała Kolegium RIO w Lublinie Nr 245/2020 z dnia 26 czerwca 2020

Sprawdź w LEX:

Jak i czy gmina może udzielić przedsiębiorcy ulgi w spłacie podatków pomimo braku uchwały w przedmiocie tarczy antykryzysowej?  >

W jakim dniu należy wydać zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej współwłaścicielom nieruchomości, jeśli zostali zwolnieni z zapłaty podatku, którego płatność rozłożono na raty? >

Czy dla średnich przedsiębiorstw istnieje limit pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w związku z epidemią koronawirusa? >

Czy zwolnienie z zapłaty podatku od nieruchomości w związku z COVID-19, w przypadku współwłasności łącznej przedsiębiorcy i osób fizycznych, obejmuje całą nieruchomość? >