LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami


Z dniem 2 kwietnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz.U. poz. 368).

W wyniku nowelizacji z wykazu określonego w załączniku do zmienionego rozporządzenia usunięto obiekt wpisany pod nazwą „Willa - B”, znajdujący się przy ul. Wał Okrężny 36-37 w Gorzowie Wielkopolskim (część IV Województwo lubuskie, pkt 4). Zmiana wiąże się z przekazanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wnioskiem, w którym wskazano na zły stan techniczny obiektu. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr LXXIV/796/2014 z dnia 29 września 2014 r. zlikwidowana została instytucja kultury pn. Grodzki Dom Kultury, która prowadziła działalność kulturalną w tym obiekcie. W efekcie wprowadzonej zmiany w załączniku do rozporządzenia w punkcie IV (Województwo lubuskie) znajduje się 7 obiektów.
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami