To najprawdopodobniej reakcja na sprawę Ronda Praw Kobiet, w które Warszawa chce zmienić Rondo Dmowskiego. Patronami szczególnie chronionymi będą artyści, żołnierze i święci - ale w przypadku tych ostatnich - zaznaczono, że wyłącznie chrześcijańscy.

- W wielu krajach widać trend wymazywania historycznych postaci z nazw ulic, obalania ich pomników przez grupy ideologicznej lewicy. To bardzo złe zjawisko niektórzy chcieliby przeszczepić także na polski grunt. Mam nadzieję że Sejm szybko przyjmie przepisy, które temu zapobiegną - napisał w czwartek na Twitterze wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który był pomysłodawcą takiej ustawy.

 

 

 

Jan Paweł II i Wincenty Witos nie do ruszenia

Z projektu wynika, że pod specjalną ochroną znajdą się patroni ulicy lub placu (ale już nie ronda). Nazwy chronione pochodzić mają od "imienia, nazwiska, przydomku lub pseudonimu: historycznego władcy Państwa Polskiego lub księcia polskiego okresu rozbicia dzielnicowego, Ojca Niepodległości, innej osoby zasłużonej dla budowania i umacniania Państwa Polskiego, tożsamości Narodu Polskiego lub dla rozwoju społeczeństwa ze względu na: udział w walce o niepodległość lub ochronę granic Państwa Polskiego, zaangażowanie w rozwój gospodarczy Państwa Polskiego lub dorobek artystyczny, naukowy lub działalność społeczną; osoby ogłoszonej świętą lub błogosławioną przez Kościół Katolicki lub inny kościół chrześcijański.

- W systemie prawa nie ma obecnie normy uniemożliwiającej podjęcie uchwały o zmianie nazwy ulicy lub placu upamiętniającej postać historyczną zasłużoną dla odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską i budowanie Niepodległej Rzeczypospolitej - napisano w uzasadnieniu. - Pamięć o osobach zasłużonych nie jest zatem chroniona w szczególny sposób, co, niestety, umożliwia wykorzystywanie tej kwestii w bieżącej polityce zarówno na szczeblu państwowym, jak i lokalnym. Prowadzić to może do umniejszania znaczenia pamięci historycznej Narodu, a przez to do osłabienia wspólnoty - tłumaczą wnioskodawcy.

Chodzi o osoby - jak wyjaśniają posłowie - których "sukcesy na arenie krajowej i światowej umacniały poczucie związku z Ojczyzną, zwłaszcza dla Polaków przebywających na emigracji, często nie ze swej winy". W projekcie ustawy wymienieni są m.in. Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, jak również Ignacy Łukasiewicz, Fryderyk Chopin czy papież św. Jan Paweł II.