Zgodnie z ustawami samorządowymi oraz Kodeksem wyborczym funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz radnego gminy, powiatu i województwa nie można łączyć z mandatem posła lub senatora. Oznacza to, że samorządowcy, którzy zostali wybrani w wyborach do Sejmu i Senatu, muszą zrezygnować z lokalnych urzędów.

 


Utrata funkcji w samorządzie

Prof. Hubert Izdebski, prawnik, ekspert w dziedzinie samorządu i administracji wyjaśnia, że osoba wybrana w wyborach parlamentarnych - zgodnie z prawem traci mandat samorządowy. - Czyli już kandydując, niejako warunkowo rezygnuje z funkcji w samorządzie - mówi.

Wygaśnięcie mandatu stwierdza komisarz wyborczy. Do czasu wybrania w wyborach przedterminowych nowego wójta, burmistrza albo prezydenta, gminą zarządza osoba powołana w tym celu przez Prezesa Rady Ministrów.

Prof. Izdebski dodaje, że w przypadku radnych wybory przedterminowe na wakujące miejsce przeprowadza się jedynie w małych gminach, bo w większych (powyżej 20 tys. mieszkańców) wakat obsadza osoba następna w kolejności na danej liście w ostatnich wyborach.

Wzmacnia się samorządowe lobby w Senacie

Związek Miast Polskich poinformował, że wśród nowo wybranych senatorów są byli i obecni włodarze związani z korporacją ZMP. Mandaty senatorów uzyskali: Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich, Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli, członek Zarządu ZMP oraz byli prezydenci: Janusz Gromek, długoletni prezydent Kołobrzegu i członek Zarządu ZMP, Bogdan Zdrojewski, wieloletni prezydent Wrocławia i Janusz Pęcherz, wieloletni prezydent Kalisza.

Jak mówi Zygmunt Frankiewicz, Senat nie powinien być organem, od którego nic nie zależy, i który powiela decyzje Sejmu. Chodzi też o inicjatywę ustawodawczą. – Myślę, że Senat może być inicjatorem zmiany w ustawach samorządowych, która pozwalałaby znowu łączyć mandat samorządowy z mandatem np. w Senacie. Mógłby wtedy zostać zrealizowany postulat, żeby przekształcać powoli Senat w izbę samorządową. Ludzie pracujący w samorządzie wiedzą, co trzeba zmienić, żeby Polska lepiej funkcjonowała – uważa.

 

Zygmunt Frankiewicz funkcję prezydenta Gliwic sprawował od ponad 26 lat – jest jednym z najdłużej urzędujących samorządowców. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przygotowuje wniosek do premiera o wyznaczenie komisarza dla miasta po objęciu przez Frankiewicza mandatu senatora.

Czytaj też wywiad, jakiego udzielił ostatnio Zygmunt Frankiewicz serwisowi Prawo.pl: Frankiewicz: Brak rekompensat to mordowanie samorządów

Zobacz też w LEX: Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy z powodu naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z mandatem senatora