X jubileuszowa konferencja Finansów Komunalnych poświęcona będzie analizie problemów, z jakimi stykają się jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu gospodarki finansowo-księgowej, a także roli organów kontrolujących JST w tym zakresie – w tym roli Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Najważniejsze tematy konferencji Finansów Komunalnych:

  • rola finansów JST w realizacji zadań własnych i zleconych
  • problemy, z jakimi stykają się pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych podczas czynności kontrolnych wobec JST
  • procesy nadzoru finansowego jako model limitowania długu publicznego
  • problematyka instrumentów dłużnych wykorzystywanych przez JST.

O prawie finansów publicznych

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie, podczas którego samorządowcy – prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele środowisk naukowych i regionalnych izb obrachunkowych dyskutują na temat gospodarki i finansów samorządowych.

Spotkanie dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych stanowi okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Podczas kongresu podejmowane będą dyskusje dotyczące profesjonalnego zarządzania finansami i prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki finansowej w samorządach lokalnych. Tematyka prelekcji to odpowiedź na aktualne problemy, jakie w codziennej pracy napotykają osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw finansowych w JSFP.

Konferencja odbędzie się 8 października br. w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie, ul. Grzybowska 24.

Więcej informacji na stronie: http://www.finanse-komunalne.pl/