We wtorek, 10 grudnia br. rząd zajmie się projektem rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Wynagrodzenie funkcjonariuszy

Celem tego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w przepisie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Rząd ma określić w rozporządzeniu wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Ma się przy tym kierować "szczególnymi zadaniami jakie wykonują funkcjonariusze".

Odejście od długookresowej strategii rozwoju

Ponadto rząd rozpatrzy projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Projekt ma wzmocnić zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Nowelizacja ustawy wprowadza nowy system dokumentów strategicznych. Zaproponowane zmiany ujednolicą i uporządkują dokumenty  takie jak, umowę partnerstwa, programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym oraz strategie rozwoju. Dzięki temu zwiększy się efektywność programowania i realizacji rządowych strategii, polityk oraz programów.

Czytaj też: Nowelizacja ustawy o działach administracji zmieni ponad 100 ustaw

Projekt ustawy zakłada m.in. odejście od długookresowej strategii rozwoju kraju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Wprowadza natomiast koncepcję rozwoju kraju jako dokumentu identyfikującego globalne trendy rozwojowe w perspektywie długookresowej i efektywne zaplanowanie interwencji.