Minister Piotr Woźniak komentuje raport: „Zarzuty UOKIKu są przedwczesne i nie zostały oparte na faktach. Trwa dopiero okres przygotowywania się gmin do wprowadzenia systemu. Dotąd nie odbył się żaden przetarg na firmę odbierającą śmieci w ramach nowego systemu. Wejście nowych przepisów w życie pobudzi konkurencję na rynku w całym kraju. Dzięki zapisanemu w ustawie wymogowi przetargów, w miarę wdrażania ustawy w każdej gminie firmy będą rywalizowały o zlecenia. Konkurencyjne muszą być ceny i jakość usług. Ustawa jest szansą na uporanie się z problemem śmieci”.

W żadnej gminie, która dotychczas - w drodze referendum - przejęła obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ceny nie wzrosły - w niektórych gminach nawet zostały obniżone.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Środowisko >>>