Powodzenie działań związanych z Programem nie będzie możliwe bez aktywnego uczestnictwa warszawiaków, dlatego mieszkańcy zostali włączeni w proces tworzenia dokumentu już na wczesnym etapie pracy. Odbyło się sześć, tematycznych debat, podczas których mieszkańcy stolicy mogli przedstawić swoje wnioski, propozycje i oczekiwania w odniesieniu do zawartości Programu. Spotkania te były także płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy ekspertami, pracownikami Urzędu Miasta, reprezentantami organizacji pozarządowych działających w Warszawie oraz mieszkańcami miasta. Powstała również specjalna strona internetowa dedykowana Programowi. Na stronie zielona.um.warszawa.pl/pos umieszczono m.in. specjalny kwestionariusz kontaktowy, gdzie wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje sugestie, rady i pomysły dotyczące dokumentu. Z dokumentem można zapoznać się wchodząc na strony internetowe bip.warszawa.pl/bos oraz konsultacje.um.warszawa.pl. Dokument został udostępniony mieszkańcom także w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9 pok. 504) – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

(www.um.warszawa.pl)