W poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja skierowana do przedsiębiorców, samorządowców oraz środowiska naukowego, której celem było przybliżenie zasad i kryteriów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektów mających na celu unowocześnianie lubuskiej gospodarki.

Pierwsze z tegorocznych konkursów w tym obszarze będą ogłoszone w marcu, kolejne zaplanowano na wrzesień, październik i grudzień br.

Firmy będą mogły ubiegać się m.in. o dofinansowanie projektów w zakresie badań i innowacji, a także tzw. voucherów na innowacje, czyli dotacje na opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii.

 

"Nasz Regionalny Program Operacyjny został zatwierdzony w pierwszej piątce województw już w grudniu 2014 r., natomiast cały 2015 r. był okresem przyjmowania określonych procedur. Dysponujemy kwotą 906 mln euro, największą jaką do tej pory region lubuski dysponował" - podkreśliła marszałek.

"W poprzednim okresie programowania stawialiśmy przede wszystkim na poprawę dostępności transportowej, natomiast w nowej perspektywie tworzymy regiony konkurencyjne i innowacyjne, w oparciu o inteligentne specjalizacje regiony, które wybraliśmy w oparciu o szerokie konsultacje” - powiedziała Polak.

Wszelkich informacji dotyczących opracowywania i składania wniosków można uzyskać w punktach informacji o funduszach europejskich w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. oraz departamentach Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem programów europejskich.

 

W pierwszym kwartale tego roku będzie można także ubiegać się o dofinansowanie w zakresie m.in.: e- zdrowia, poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, zaplanowano także konkursy w zakresie edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Łącznie w 2016 roku w Lubuskiem zostaną przeprowadzone 43 konkursy na fundusze unijne na łączną kwotę ponad 730 mln zł.

 

W obecnej perspektywie finansowej woj. lubuskie otrzyma z UE na realizację swego Regionalnego Programu Operacyjnego 906 mln euro. Będzie to 653,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 252,7 mln euro z EFS. W perspektywie na lata 2007-13 region miał do dyspozycji 491 mln euro. (PAP)