Wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie e-fakturowania w zamówieniach publicznych to główny cel ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

Podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur oraz innych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Czytaj też: E-fakturowanie ma usprawnić rozliczenia w zamówieniach publicznych

Specjalna platforma do obiegu faktur ustrukturyzowanych

Wprowadzone ustawą nowe zadanie ministra przedsiębiorczości i technologii będzie związane z funkcjonowaniem platformy i warunkami powierzania tych zadań innym podmiotom.

Dla przedsiębiorców i jednostek publicznych zostanie uruchomiona specjalna platforma do obiegu faktur ustrukturyzowanych, z której będzie można bezpłatnie korzystać przez stronę internetową. Duże podmioty będą mogły zintegrować się z tą platformą czyli automatycznie pobierać faktury z systemu.

 


Zamawiający będą zobowiązani do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. W konsekwencji zamawiający będą obowiązani do posiadania konta na platformie.

Ustawa reguluje obowiązki skierowane przede wszystkim wobec podmiotów zamawiających i funkcjonujących w ramach zamówień publicznych. Oddziałuje więc przede wszystkim na jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych  oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby prawne.

Ustawa wchodzi w życie 18 kwietnia 2019 r., 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać art. 9 ust. 3 i art. 13. 

Zobacz też: Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych.