– Propozycja jest słuszna. Gminy nie mają doświadczenia w egzekucji. Brakuje jednak przepisów przejściowych, które określiłyby, co należy zrobić z wszczętymi, a niezakończonymi przez wójtów postępowaniami egzekucyjnymi – mówi Maciej Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.
Projekt przesądza też, że spółdzielnie mieszkaniowe czy zarządcy nieruchomości wielolokalowych są odpowiedzialni za ponoszenie opłat za odbiór odpadów.

Źródło: Rzeczpospolita