Na walkę z ubóstwem energetycznym

Kluczowym elementem programu Czyste Powietrze jest system wsparcia obywateli, mający przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu energetycznemu. Na jego realizację rząd przeznaczył 103 mld zł w ciągu 10 lat. Ustawa umożliwi stworzenie programu wspierania osób ubogich energetycznie zamieszkujących najbardziej zanieczyszczone obszary kraju, tzw. 33 miasta z listy WHO . Dzięki tym działaniom znaczącej poprawie ulegnie efektywność energetyczna budynków, a ich mieszkańcy mogą liczyć na redukcję zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

Zawieranie umów o współpracę z miastami

Realizacja pilotażowego programu będzie wymagała ścisłej współpracy rządu i samorządów. Jak zapowiedział Piotr Woźny, po uchwaleniu ustawy gminy będą już mogły składać wnioski o zawarcie umowy do ministra przedsiębiorczości i technologii. We wniosku gmina powinna wykazać, że będzie finansowała 30 proc. inwestycji. Minister podkreślił, że jedynie w Małopolsce uchwalenie uchwały antysmogowej spowodowało wyodrębnienie środków na wymianę kotłów dla mieszkańców.

 


W umowie będą określone gospodarstwa domowe, których dotyczy problem ubóstwa energetycznego i wycena inwestycji. Umowy będą podstawą dofinansowania, a dotacje zostaną wypłacone bezpośrednio do gmin. - Po zawarciu umowy minister będzie uruchamiał swoją część dofinansowania, czyli 70 proc. wartości inwestycji – wyjaśnił Piotr Woźny.

Najprawdopodobniej jedną z pierwszych umów zawrze z resortem gmina Skawina, która realizuje obecnie program „Laboratorium Skawina” - projekt współpracy rządu z samorządem województwa i gminy. Współpraca ma pozwolić na wypracowanie nowej formy wsparcia dla mieszkańców m.in. w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła. Czytaj też: Wskazana jest pomoc rządu w walce ze skutkami niskiej emisji

Kilka tysięcy wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów

W zeszłym miesiącu ruszył nabór wniosków w ogólnopolskim programie wymiany kotłów i termomodernizacji skierowanym do osób indywidualnych. Do tej pory złożonych zostało kilka tysięcy wniosków o dofinansowanie.

9 października Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której celem jest umożliwienie realizacji programu wsparcia osób zagrożonych ubóstwem energetycznym zamieszkujących nieefektywnie ogrzewane i generujące zanieczyszczenie powietrza domy jednorodzinne. Ustawa przewiduje nawet 100 proc. dofinansowanie inwestycji. 30 proc. planowanych kosztów inwestycji poniesie gmina, a 70% kosztów zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa m.in. z części wpływów z tzw. opłaty recyklingowej.

Minister podsumowuje program Czyste Powietrze

Jak podkreślił Piotr Woźny, po 18 miesiącach funkcjonowania programu jego kluczowe założenia są zrealizowane. - Udało się stworzyć solidne warunki dla ograniczania niskiej emisji, powodowanej przez spalanie słabej jakości paliw w przestarzałych, wysokoemisyjnych kotłach, co jest główną przyczyną smogu w Polsce. W dalszej kolejności nasz rząd zamierza zająć się redukcją smogu komunikacyjnego – zapowiedział. 

Zobacz też komentarz praktyczny: Termomodernizacja do poziomu budynku pasywnego>>