W czwartek 18 lipca o godz. 19.00 odbędzie się szkolenie on-line z najnowszych regulacji dotyczących współpracy finansowej organizacji społecznych z samorządem w zakresie realizacji zadań publicznych. Webinarium organizuje Fundacja Batorego w ramach akcji Masz głos.

Omówione zostaną nowe wzory dokumentów dotyczące realizacji zadania publicznego: wzór oferty, wzór oferty uproszczonej, sprawozdania i umowy o dofinansowanie. Będzie można dowiedzieć się, co musi znaleźć się w ofercie według nowego wzoru i na jakie zapisy umowy warto zwrócić uwagę. Przedstawione zostaną różne aspekty ochrony danych osobowych uczestników korzystających ze wsparcia w ramach realizacji zadania. Wśród tematów będzie też rozliczenie dotacji – jakie informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu, a co powinno być przedmiotem kontroli.

Aby wziąć udział w webinarium, należy zarejestrować się pod linkiem: http://bit.ly/2Je0j8b  i w czwartek 18 lipca o 19:00 wejść na webinarium, klikając link otrzymany w e-mailu potwierdzającym rejestrację.

Źródło do materiałów, które wykorzystane będą podczas webinarium:
https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan/

Webinarium odbędzie się w ramach akcji Masz Głos realizowanej przez Fundację Batorego przy współpracy z organizacjami partnerskimi.  Poprowadzi je Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej, koordynatorka akcji Masz Głos, która łączy doświadczenia samorządowca, przedsiębiorcy i społecznika. Akcja Masz Głos co miesiąc zaprasza na webinaria związane z działaniem w społeczności lokalnej, które prowadzą doświadczeni praktycy i eksperci.

Więcej o akcji Masz Głos: https://www.maszglos.pl/