Kwieciński potwierdził, że środki na konta wojewodów przekazywane są z terminowo, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Minister odniósł się w ten sposób do poniedziałkowej wypowiedzi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który mówił, że problemy z wypłatą 500 plus w stolicy biorą się z tego, że rząd wszystkim samorządom przekazuje pieniądze w ostatniej chwili. Sugerował, że nie byłoby takich problemów, gdyby pieniądze zostały wypłacane samorządom na cały rok z góry. Zaznaczył, że w Warszawie nadal nie ma pieniędzy na październik, listopad i grudzień.

Zobacz również: Pierwsze decyzje o wypłacie "500 plus" dla niepełnosprawnych >>

- Wszystkie wypłaty za wrzesień dla wojewodów zostały zrealizowane, nie było żadnych opóźnień - potwierdził z kolei Paweł Jurek, rzecznik prasowy MF. Dodał, że przekazanie pieniędzy "z góry" na wypłaty w następnych miesiącach nie byłoby właściwe z punktu widzenia zarządzania finansami publicznymi. Wyjaśnił, że resort przekazuje środki na 500 plus zgodnie z wnioskiem, który do MF kieruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po uzgodnieniu z wojewodami.