Resort przypomina, że uruchomienie programu w nowej formule, czyli na każde dziecko w rodzinie, oznacza też m.in. zmniejszenie obciążeń biurokratycznych. Zapewnia, że brak kryterium dochodowego, a co za tym idzie brak obowiązku wykazania dochodów sprawia, że cały proces obsługi wniosków, mimo że jest ich więcej, przebiega sprawnie.

 

Bez dodatkowych dokumentów

Ministerstwo przypomina, że składając wniosek, rodzic nie musi dostarczać orzeczenia o rozwodzie, separacji, sposobie wychowywania władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania dziecka czy stanowieniu opieki naprzemiennej.

Czytaj: Rusza składanie wniosków o 500 plus i "Dobry start">>

- To rodzic, prawidłowo wypełniając i podpisując wniosek, deklaruje, że dziecko zamieszkuje z nim i jest na jego utrzymaniu, nie pozostaje pod opieką naprzemienną i spełnia pozostałe kryteria, np. wieku. Robi to pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Wyjaśnia, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie zawiera i nigdy nie zawierała podstawy prawnej pozwalającej na bezwzględne żądanie od każdej osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, której stan cywilny (według oświadczenia zawartego we wniosku) jest inny niż zamężna/żonaty, wspomnianych wcześniej orzeczeń o rozwodzie, separacji itd.

- Tym bardziej że stan cywilny weryfikowany jest samodzielnie przez organ właściwy lub wojewodę poprzez usługę PESEL – wskazuje minister rodziny.

Czytaj w LEX: Procedura przyznawania 500+ od 1 lipca 2019 r. >

Dodatkowe dokumenty? Gdy zaistnieją wątpliwości

Resort zaznacza też, że dostarczenie dodatkowych dokumentów będzie konieczne w razie zaistnienia wątpliwości w indywidualnej sprawie. Dotyczy to np. sytuacji, w której oboje rodziców złożyło wniosek o świadczenie 500 plus na to samo dziecko.

- Standardowy, prawidłowo wypełniony wniosek rodzica ubiegającego się o świadczenie wychowawcze, niezależnie od stanu cywilnego rodzica, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników – zapewnia szefowa MRPiPS.

Czytaj w LEX: Świadczenie wychowawcze – zmiany od 1.07.2019 r. >

Program "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

 


Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.Według danych MRPiPS od 1 lipca złożono ponad 3,2 mln wniosków o 500 plus. Od tego czasu świadczenie otrzymało ponad 1,35 mln dzieci, na kwotę niemal 700 mln zł.