Zarząd związku przypomina, że obecnie uchwała Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (po wprowadzonych zmianach) przewiduje wsparcie w wysokości 1 mld zł na rzecz gmin górskich na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi. Tym samym wsparcie jest ograniczone zarówno przez objęcie nim jedynie gmin związanych z turystyką górską, jak i przez to, że udzielane jest tylko części samorządów lokalnych (gminom).

Sprawdź w LEX: Jaką należy przyjąć klasyfikację budżetową dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? >

Związek Powiatów Polskich wskazuje, że straty wynikające z ograniczeń w przemieszczaniu się, korzystaniu z usług hoteli, pensjonatów czy też z oferty kulturalnej lub sportowej nie ograniczają się jedynie do gmin położonych na terenach górskich. Uzasadnia, że i gminy nadmorskie, i gminy mazurskie zostały objęte obostrzeniami dotyczącymi organizacji wszelkich konferencji i targów, nie mówiąc już o coraz bardziej popularnych w ostatnich latach wyjazdach świąteczno-noworocznych czy to nad Bałtyk, czy na Mazury, które w 2020 roku pozostały jedynie wspomnieniem.

Sprawdź w LEX:  Czy wkład własny do projektów, na które już zawarte są umowy na zadania realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych lub planowane są do realizacji z tego Funduszu, może pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? >

- Być może należy dyskutować o tym, jakie powinny być zachowane proporcje pomiędzy wsparciem dla turystycznych samorządów lokalnych położonych na terenach górskich i dla pozostałych tego typu samorządów lokalnych. Nie można jednak wychodzić z założenia, że inne typy turystycznych samorządów lokalnych, inne niż górskie, nie odnotowały istotnych ubytków w swoich budżetach. Szczególnie, że w przypadku samorządów silnie związanych z turystyką wpływy z nią związane często stanowią lwią część dochodów budżetowych – uważa Andrzej Płonka, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich.

Są wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych>>
 

Związek wskazuje też, że ograniczanie możliwości pozyskania dofinansowania jedynie do samorządów gminnych w sytuacji, w której i gminna, i powiatowa infrastruktura służy turystom, jest co najmniej niezrozumiałe.

Sprawdź w LEX: Czy niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpływają na obowiązek przeprowadzenia audytu w gminie? >

- Zdecydowanie apelujemy o to, aby podczas projektowania kolejnych instrumentów wsparcia, niekoniecznie związanych z sektorem turystyki unikać tego typu różnicowania, o ile nie ma ono oczywistego, obiektywnego uzasadnienia – dodaje prezes związku.