Z informacji uzupełnionej przez Kancelarię Premiera wynika, że z tej łącznej kwoty 1 mld zł trafi do 910 gmin na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki zostaną podzielone między gminy, w których udział liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców jest mniejszy niż 90 procent.

Ponad 3 mld zł dla 1528 gmin trafi na projekty związane z kanalizacją. Środki zostaną podzielone między gminy, w których udział liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców jest mniejszy niż 60 procent. Zaznaczono, że algorytm podziału uwzględnia również poziom zamożności danej gminy.

- Ten program w ciągu 2-3 lat przyspieszy uzyskanie dostępu do czystej wody i pozwoli skanalizować tereny do tej pory nieposiadające takich instalacji. To jest element programu Polski Ład – powiedział premier Mazowiecki.