Przedstawiciele resortu cyfryzacji referowali w środę (tj. 5 kwiecień br.) stan prac nad mDokumentami. Poszczególne usługi w ramach tego projektu będą uruchamiane stopniowo. Jako pierwszy, we wspomnianej formie udostępniony zostanie dowód osobisty. Kolejne etapy realizacji projektu obejmą prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta, oraz ubezpieczenie OC. MDokumenty będą mogły również pełnić funkcję elektronicznej legitymacji studenckiej czy potwierdzać wykształcenie.

By skorzystać z mDokumentów wystarczy podać zamiennie PESEL lub numer telefonu. Po wprowadzeniu tego numeru przez urzędnika system wyśle sms z hasłem na telefon obywatela. Urzędnik, wpisując prawidłowe hasło, otrzyma dostęp do danych obywatela. Jak podkreślają przedstawiciele MC, zaletą systemu jest m.in. to, że nie przewiduje on przechowywania danych osobowych w samym telefonie. Posługiwanie się mDokumentami nie będzie obowiązkowe, a każdy obywatel zainteresowany korzystaniem z e-dowodu będzie go musiał najpierw aktywować.

(mc.gov.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami