Wiceminister Szefernaker przypomniał, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych trwał do 11 marca. W edycji "Polskie Uzdrowiska" samorządy mogły złożyć dwa wnioski - jeden do 2 mln złotych i jeden do 5 mln złotych. Dofinansowanie może wynieść do 98 procent wartości inwestycji, wymagany wkład własny gminy to 2 proc.

- Gminy uzdrowiskowe, które złożyły wnioski do funduszu inwestycji strategicznych, otrzymały z tego dodatkowego rozdania ponad 240 milionów złotych. Dofinansowanie trafi do 49 gmin, które o nie wnioskowały - poinformował wiceminister.

Paweł Szefernaker tłumacząc konieczność wsparcia tych gmin, wskazywał na ich straty z powodu pandemii COVID-19. Do gmin w związku z lockdownem nie docierały podatki wynikające np. z opłaty uzdrowiskowej. Zaznaczył, że gminy uzdrowiskowe w latach 2020-2021 miały duże straty związane właśnie z brakiem tych opłat, które na co dzień są w ich budżetach.