Jak wynika z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, profil zaufany ma już 8,6 milionów Polaków. Tylko w tym roku założyły go ponad 4 miliony osób.

- Gdy porówna się popularność naszych e-usług rok do roku, bardzo wyraźnie widać, że Polacy coraz chętniej i częściej korzystają z e-administracji – mówił sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski. Jak dodał, robili to już w ubiegłym roku, w tym, z oczywistych względów związanych z pandemią, robią to jeszcze częściej. W listopadzie 2020 roku profil zaufany założyło ponad 290 tysięcy osób. W tym samym miesiącu ubiegłego roku niewiele ponad 80 tysięcy.

Pandemia sprzyja cyfrowej rewolucji

Anna Streżyńska, CEO MC2 Innovations, minister cyfryzacji w latach 2015–2018, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w latach 2006–2012, podkreśla, że w 2016 roku udostępniona została możliwość założenia i obsługi profilu zaufanego przez credentiale konta bankowego - czyli poprzez login i hasło dostępowe do konta bankowego. - To wspaniale upowszechniło profil zaufany – okazało się, że wcześniejsza konieczność pamiętania osobnego loginu i hasła do tego konta była dużą barierą – mówi. Jak dodaje, dodatkowo pandemia sprzyja cyfrowej rewolucji, bo przeciąga się czas braku lub ograniczonej możliwości załatwiania spraw bezpośrednio w urzędach.

Najpopularniejsze usługi

Wśród użytkowników profilu zaufanego często wykorzystywana jest e-usługa "Pismo ogólne", pozwalająca na załatwienie większości spraw w urzędach. W listopadzie Polacy wysyłali średnio codziennie niemal 5 tysięcy pism, co dało blisko 144 tysiące w skali miesiąca.  To ponad trzykrotnie więcej pism ogólnych niż rok temu.

Dużą popularnością cieszą się e-usługi związane z posiadaniem i kierowaniem pojazdami. Dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku wzrosła w listopadzie liczba osób korzystających z usługi „Historia pojazdu”. Historię aut sprawdzono aż niemal 22 mln razy. Ten wzrost jest związany także z możliwością sprawdzania od tego roku pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, a więc w kraju, z którego importuje się najwięcej samochodów używanych.

Niemal 60 tysięcy razy sprawdzano w listopadzie liczba punktów karnych (wzrost o 20 tysięcy w stosunku do listopada 2019 roku). Użytkownicy cenią sobie także zdalne zgłaszanie zbycia i nabycia pojazdu. W listopadzie zgłoszeń było ponad 60,5 tysiąca, a wartość rośnie z miesiąca na miesiąc.

 


A jakiego rodzaju inne wnioski były często składane w e-administracji w listopadzie 2020?

  •     Uzyskaj dowód osobisty - 30 866 wniosków (rok temu 13 795)
  •     Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego - 25 226 razy (rok temu 4 745)
  •     E-meldunek (e-usługi umożliwiające zameldowanie lub wymeldowanie się online) - 19 114 razy (w listopadzie 2019 r. – 4 656)
  •     Zgłoś urodzenie dziecka - 15 400 dzieci (rok temu 3 837)

 

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz składać podpis zaufany. Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt, poza jego właścicielem, nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Profil zaufany może założyć każdy posiadacz numeru PESEL. Można to zrobić zdalnie przez internet lub podczas wizyty w punkcie potwierdzającym (urzędzie lub banku). Więcej informacji o profilu zaufanym na www.obywatel.gov.pl