O podpisaniu deklaracji przez prezydentów: Gdańska, Pawła Adamowicza, Gdyni, Wojciecha Szczurka i Sopotu, Jacka Karnowskiego poinformowano w poniedziałek.

W obszarze aglomeracji trójmiejskiej od ponad trzech lat funkcjonują Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) powołany z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (skupia 49 samorządów) oraz Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA (skupia przedstawicieli 20 samorządów) utworzone z inicjatywy prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Natomiast wszystkie samorządy z aglomeracji skupia związek utworzony rok temu dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w woj. pomorskim w latach 2014-2020. Związek utworzyło 36 samorządów a stronami porozumienia były kolejne 33 gminy i powiaty.

Jak podano w poniedziałek we wspólnym komunikacie, prezydenci zadeklarowali chęć przekształcenia Stowarzyszenia GOM i Forum NORDA we wspólne Stowarzyszenie Gdańsk, Gdynia, Sopot – Trójmiasto. "Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia będzie wspólne przygotowanie programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i pozyskanie środków na projekty ważne dla rozwoju naszej metropolii oraz regionu" – czytamy w preambule porozumienia podpisanego przez prezydentów.

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz w rozmowie z PAP wyraził nadzieję, że w ciągu około dwóch miesięcy uda się dokończyć formalności i wszystkie samorządy należące do GOM i NORDA znajdą się w jednym Stowarzyszeniu.

Przyznał, że wraz z prezydentem Sopotu, Jackiem Karnowskim przez trzy miesiące prowadził negocjacje w tej sprawie z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem. "W końcu osiągnęliśmy kompromis"- dodał. Jest przekonany, że kompromis "będzie w interesie i metropolii i regionu".

Adamowicz ocenił, że podpisanie deklaracji "dobrze świadczy o samorządowcach; wspólnie wyciągamy jakieś wnioski". "W obecnej kadencji prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu obchodzić będą 20 lecie swoich prezydentur, w tym roku przypada 25 lecie samorządu terytorialnego; znamy się, szanujemy, mamy znaczne dorobki jako samorządowcy i to wszystko zobowiązuje nas do jeszcze większej staranności i wzajemnej otwartości" - tłumaczył PAP.

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek w przekazanym PAP oświadczeniu podkreślił, że "mamy dobre porozumienie, które stwarza szanse na skuteczne, wspólne zabiegi o finansowaniu kluczowych projektów regionalnych ZIT". Jest przekonany, że w działalności nowego Stowarzyszenia samorządowcy "należycie wykorzystają swoje doświadczenia, które zdobyli w ramach NORDY i GOM". Zaznaczył, że samorządowcy "zapewne będą się jeszcze zastanawiać nad najlepszą nazwą dla nowego Stowarzyszenia".

Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski w przekazanym mediom oświadczeniu nie ukrywał, że cieszy się, że w jubileuszowym roku 25-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego udało się zawrzeć historyczny kompromis. Jak podkreślił, "Gdynia i Wejherowo oraz samorządy NORDY wraz z całym Gdańskim Obszarem Metropolitalnym włączają się w budowę metropolii".

Jesienią 2015 roku ma być gotowa strategia rozwoju metropolii trójmiejskiej do 2030 r. Dokument ma m.in. wskazać optymalną ścieżkę rozwoju metropolii, której efektem będzie wzrost liczby mieszkańców i miejsc pracy, integracja pod względem transportowym czy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Dokument ma objąć 69 samorządów (w tym Gdańsk, Gdynię i Sopot) zajmujących obszar zamieszkiwany przez ponad 1,5 mln osób, czyli ponad 70 proc. mieszkańców Pomorskiego.

Opracowywana strategia ma doprowadzić np. do określenia obszarów, w których współpraca powinna się odbywać oraz tych, gdzie współpraca jest konieczna. (PAP)