Rządowa nowelizacja ustaw Prawo atomowe i ustawy o ochronie przeciwpożarowej została przygotowana przez resort środowiska. Dostosowuje polskie regulacje do europejskich i światowych standardów, które cały czas są podnoszone.

Jakie zmiany wprowadzono?

Wśród najistotniejszych problemów, które mają zostać rozwiązane dzięki nowelizacji, wskazano m.in. zwiększenie bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, zwiększenie transparentności działań organów dozoru jądrowego, wprowadzenie ograniczników dawek promieniowania jonizującego. W nowelizacji przewidziano również zwiększenie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych, doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Czytaj też: Nowe przepisy pozwolą na szybsze eliminowanie zanieczyszczeń powietrza >

Nowelizacja ma również zwiększyć zaufanie społeczeństwa do ewentualnych decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Koszty trudne do oszacowania

Wdrożenie nowych rozwiązań będzie się wiązało z dodatkowymi obciążeniami dla budżetu państwa w wysokości około 9-15 mln zł rocznie. Wydatki poniosą również niektórzy przedsiębiorcy (głównie z sektora skupu złomu i przetwórstwa złomu metali oraz zarządcy budynków). Te jednak są trudne do oszacowania.

Nowe przepisy trafią teraz do prac w Senacie, a mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.