„Takie pojemniki są doskonałym rozwiązaniem dla miejsc, gdzie występują duże ilości odpadów czyli osiedla mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, centra handlowe czy centra rekreacji, w których jednocześnie chcemy utrzymać wysoki poziom estetyki i nie czynić miejsca składowania odpadów wstydliwym” - powiedziała rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Nowej Soli Ewa Batko.

Istotą montażu pojemników półpodziemnych jest optymalne wykorzystanie powierzchni przeznaczonej na składowanie śmieci. Każdy z nich jest wkopany w ziemię, a jedynie 1/3 wystaje ponad grunt. Dzięki temu można znacząco ograniczyć powierzchnię przeznaczoną do składowania odpadów.

„Wykorzystując powierzchnię poniżej powierzchni gruntu oszczędza się część naziemną, którą można wykorzystać np. na powiększenie terenów zielonych bądź dodatkowe miejsca parkingowe. Tak stanie się na osiedlu przy ul. Piłsudskiego, gdzie teren wokół nowych pojemników zostanie zagospodarowany i będzie tworzył estetyczną całość” - wyjaśniła Batko.

Miasto prowadzi rozmowy z kilkoma innymi wspólnotami mieszkaniowymi, które są zainteresowane budową na ich osiedlach systemu pojemników półpodziemnych. Samorząd za pomocą Zakładu Usług Mieszkaniowych oferuje im pomoc w przygotowaniu projektu zagospodarowania terenu i realizacji inwestycji.

Urzędnicy zaznaczają, że koszt takiego rozwiązania jest zbliżony do wykonania tradycyjnych zasieków czy altan śmietnikowych. Zmiana systemu nie wiąże się również ze zmianą cen za odbiór odpadów. (PAP)