Z uzasadnienia do ustawy budżetowej wynika, że wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników sfery budżetowej wzrosną w tym roku o kwotę ponad 2 mld zł, czyli o ok. 6,5 proc.

Dane w zakresie państwowych jednostek budżetowych dotyczące kwot wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom.

Czytaj Żołnierze więcej zarobią>>

Kwota bazowa w budżetówce była zamrożona

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał w Senacie, że kwota bazowa w budżetówce była zamrożona. Zapowiedział, że w budżecie na rok 2020 kwoty bazowe mają rosnąć. Jak powiedział, rząd „w niektórych grupach (…) nadrabia brak podwyżek w przeszłości”.

Podał, że są różnice w ramach poszczególnych działów, np. w urzędach wojewódzkich, w których wynagrodzenia nie były podnoszone przez ok. 8 lat, mają wzrosnąć o 4 proc., a nie o 2,3 proc.

Porównaj Wstępny projekt budżetu na 2019 rok na wtorkowym posiedzeniu rządu>>

Projekt samorządowców

Pod koniec listopada Związek Miast Polskich zapowiedział prace nad projektem ustawy o podwyżkach płac, także w administracji rządowej. Według samorządowców płace głównych funkcjonariuszy administracji rządowej są na absurdalnie niskim poziomie, widać to m.in. po problemach, jakie ma rząd z powoływaniem kompetentnych i doświadczonych wiceministrów.

 

Jeśli chodzi o samorządy projekt miał różnicować płace w zależności od rodzaju jednostki samorządu, sytuacji gospodarczej województwa, w którym gmina się znajduje, z wielkością gminy czy statusem powiatu. Obecnie regulacje płacowe nie rozróżniają, czy prezydent jest jednocześnie starostą (jak w powiatach grodzkich, gdzie ma kompetencje gminy i powiatu), czy tylko prezydentem miasta – zarabia tyle samo.  

Czytaj więcej: W administracji zarabiają za mało, będzie projekt zmian>>

Zobacz też w LEX: komentarz praktyczny Heleny Szewczyk na temat Wynagrodzenia pracowników samorządowych - wynagrodzenie zasadnicze oraz - dodatki do wynagrodzenia, regulamin wynagradzania.