Wiceminister energii Tadeusz Skobel zapowiedział w środę samorządowcom, że w dniach 12-14 czerwca w Sejmie planowane jest procedowanie zmian w ustawie. Rozporządzenie ministra energii będzie wydane na początku lipca. - W pierwszym półroczu nie zmienia się nic dla państwa – powiedział podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czytaj też: Miasta mają dość drogiego prądu, stolica chce wystąpić do rządu o rekompensatę>>

 

Jak wyjaśnił Paweł Koroblowski, zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w resorcie energii, wątpliwości dotyczyły gównie treści przepisów naszej ustawy i przepisów unijnych dyrektywy nr 72. - KE zgodziła się na rozliczenie pierwszego półrocza roku zgodnie z aktualnym stanem prawnym, który obejmuje stabilizację cen energii na poziomie z czerwca 2018 r. – wyjaśnił.

Zobacz: Optymalizacja wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych >

Resort energii starał się maksymalnie ustabilizować system cen energii w pozostałym okresie roku. Niezbędne jest dostosowanie przepisów ustawy do przepisów o rynku energii. Do stabilizacji cen energii uprawnione będą gospodarstwa domowe i mikro przedsiębiorstwa . - Udało nam się przekonać Komisję, żeby rozszerzyć to na jednostki sektora finansów publicznych plus szpitale niezależnie od formy funkcjonowania i struktury właścicielskiej – podkreślił Paweł Koroblowski.

Niestety,  w drugim półroczu tego roku kwestia stabilizacji cen dotyczyć będzie węższego kręgu podmiotów, bo mają być z niego wyłączone spółki komunalne.

 

Stare ceny, dobre ceny

To dobra wiadomość dla samorządów - nadal będą one uprawnione do tego, by być obciążanymi na poziomie cen z 2018 roku, co dla wielu miast oznacza ceny niższe o 50 czy nawet 70 proc. Tyle wyniosły podwyżki od stycznia tego roku.

Statystyki nie obejmują ścisłych danych ile samorządy zużywają prądu, jaką mają moc zamówioną u dystrybutorów, nie ma danych mówiących o całej grupie samorządów w skali kraju. Z analiz resortu wynika jednak, że dla 18-miesięcznego okresu dostaw energii dla bydgoskiej grupy zakupowej oszczędności w związku z obniżeniem wpłaty za dystrybucję energii są na poziomie 4,3 mln zł.

Zobacz: Budżet obywatelski według nowych zasad >

Średnie i duże przedsiębiorstwa w drugiej połowie roku

Jak podkreślali przedstawiciele resortu energii, dla średnich i dużych przedsiębiorstw planowana jest pomoc de minimis w II połowie roku.

Żeby wypełnić mechanizmy funkcjonowania pomocy państwa w drugim półroczu, odbiorcy końcowi będą musieli złożyć oświadczenia, że wypełniają ustawowe wymagania i mogą być objęci pomocą. Będzie to informacja dla przedsiębiorstw obrotu energią, żeby mogły zidentyfikować podmioty uprawnione do pomocy. Duże przedsiębiorstwa będą same decydowały, czy przystępować do mechanizmu, będą w tym celu składały wnioski. Szczegóły poznamy po opublikowaniu projektu zmian.

W lipcu będzie czas do dostosowania umów na pierwsze półrocze. Wnioski będą mogły być składane od lipca do sierpnia, od tego czasu nastąpią pierwsze wypłaty za pierwsze półrocze.

Od 1 stycznia do końca roku obowiązuje akcyza obniżona o 15 zł na MWh. Jeśli ustawa i rozporządzenie będą obowiązywały od lipca, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek dostosowania umów do ustawy.