Sejmowe komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, na wspólnym posiedzeniu zajmowały się w czwartek komisyjnym projektem noweli ustawy o samorządzie gminnym. Reguluje on sytuację odnośnie obowiązywania aktów prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w przypadku zmiany granic gmin.

"Projekt noweli przewiduje, że w przypadku zmiany granic gmin, dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego, znajdujące się na terenie gminy, która traci część swojego terytorium, obowiązywałyby dalej" - tłumaczył Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Jak mówił, do tej pory, w przypadku utraty części terytorium, gmina traciła również dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego. W jego ocenie, było to rozwiązanie niekonstytucyjne, ponieważ "obierało obywatelom prawa już nabyte". "Uważamy, że na przyłączonym terytorium gmina może zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, ale z poszanowaniem procedur i obywateli" - przekonywał.

Według Czartoryskiego nowela "ma ambicje stać się projektem ponadpartyjnym". Podkreślił, że komisja administracji i spraw wewnętrznych przyjęła projektowane zmiany jednomyślnie. Dodał, że życzliwie został on również przyjęty przez organizacji samorządowych, w tym Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.

Ryszard Wilczyński (PO) ocenił, że nowela "jest bardzo cenna". Jak dodał, projekt chciałby traktować jako otwarty, aby można w ramach drugiego czytania, wnieść do niego poprawki. Według niego, nowela nie reguluje kwestii zaległości podatkowych gminy, która utraciła część terytorium oraz sprawy zwrotu nadpłaty podatku. "Kto ma to teraz egzekwować?" - pytał poseł PO. Ocenił, że są to "kwestie szczegółowe".

Zdaniem Józefa Lassoty (PO) zapisy noweli powinny obejmować również przypadek powstania nowej gminy, z podziału dwóch dotychczas istniejących. "W tej chwili jest tylko mowa o obszarze gminy, który się włącza do sąsiedniej gminy" - zauważył poseł.

Podczas wspólnego posiedzenia komisji, nie zgłoszono wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Sprawozdawcą komisji w drugim czytaniu przed Sejmem został Arkadiusz Czartoryski. (PAP)