Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych. – Mam nadzieję, że uda nam się wypracować modelowe rozwiązania wychodzące naprzeciw wszystkim wyzwaniom, z którymi musi się mierzyć nowoczesna pomoc społeczna – mówi szefowa MRPiPS.

Czytaj też w LEX: Utworzenie, zadania oraz zasady działania CUS

 


Konkurs na pilotaż CUS

Konkurs na pilotaż tworzenia i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych przewiduje powstanie 30 takich placówek. Odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego, przewidziano możliwość złożenia wniosku w partnerstwie:

• gminy liczące poniżej 5 000 mieszkańców,

• gminy liczące poniżej między 5 000 a 99 999 mieszkańców,

• miasta liczące od 100 000 mieszkańców,

• miasta na prawach powiatu.

Planowane jest powstanie 30 CUS-ów w ramach pilotażu. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa przeznaczone na konkurs to 100 mln zł.

Czytaj też: Prezydent podpisał ustawę - gminy mogą tworzyć centra usług społecznych

Jakie będą typy CUS?

Typ 1. – CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej;

Typ 2. – CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy;

Typ 3. – CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS;

Typ 4. – CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie - placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).

Jak podzielone zostanie 100 mln zł przeznaczone na pilotaż CUS?

TYP 1 – 38 750 000 zł – w tym:

• 10 000 000 zł – dla gmin liczących poniżej 5 000 mieszkańców, tj. 4 projekty po maks. 2 500 000 zł;

• 18 750 000 zł – dla gmin liczących między 5 000 a 99 999 mieszkańców, tj. 6 projektów po maks. 3 125 000 zł;

• 10 000 000 zł – dla miast liczących od 100 000 mieszkańców, tj. 4 projekty po maks. 2 500 000  zł;

TYP 2 – 40 000 000 zł – dla gmin i miast do 100 000 mieszkańców, tj. 8 projektów po maks.
5 000 000  zł,

TYP 3 – 11 250 000 zł – dla miast liczących od 100 000 mieszkańców, tj. 4 projekty po maks.
2 812 500 zł,

TYP 4 – 10 000 000 zł – dla miast na prawach powiatu, tj. 4 projekty po maks. 2 500 000 zł.

Terminarz konkursu na pilotaż

  • Termin rozpoczęcia naboru – styczeń 2020 r.
  • Termin zakończenia naboru – koniec lutego 2020 r.
  • Zakończenie oceny merytorycznej – koniec kwietnia 2020 r.
  • Zakończenie negocjacji projektów – lipiec 2020 r.

 

Rozpoczęcie procedury podpisywania umów o dofinansowanie odbędzie się w sierpniu 2020 r.

18 grudnia o godzinie 11:00 odbędzie się szkolenie online: "CUS – podstawy prawne i warianty funkcjonowania", zobacz więcej i zapisz się TUTAJ.

Centra usług społecznych mają stworzyć nową jakość pomocy społecznej. Jak podkreśla ministerstwo, centrum usług społecznych ma być miejscem, w którym mieszkańcy – wszyscy, i sprawni, i niepełnosprawni, starsi, rodziny wielodzietne – otrzymają kompleksowe wsparcie w razie potrzeby.

Czytaj też w LEX: Status prawny pracowników CUS