Opublikowany 25 maja jednolity tekst ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 528),

2) ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699),

3) ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774),

4) ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045),

5) ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1283),

6) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777),

7) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.