Opublikowany 6 czerwca jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359),

2) ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 maja 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.