Z dniem 19 grudnia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1358) , określające termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznaczony został na dzień 21 stycznia 2013 r. Natomiast czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono na okres od dnia 4 lutego 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Rozporządzenie określa dokładnie roczniki i grupy osób, które obowiązane będą do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2013 r. Obowiązek stawienia się tych osób do kwalifikacji wynika z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.).

Rozporządzenie adresowane jest do wojewodów, organów samorządu terytorialnego szczebla powiatu i gminy realizujących przedsięwzięcia z zakresu kwalifikacji wojskowej oraz wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich powołanych przez wojewodów. Nowe przepisy oddziaływać będą również na organy administracji wojskowej oraz na ok. 280 tys. osób, które obowiązane będą do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1358)