Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. 

W 2021 r. do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęło 21 wniosków rad gmin, dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz jeden wniosek rady powiatu, dotyczący ustalenia granic powiatów.

Rząd przychylił się, aby od 1 stycznia 2022 r. status miasta mają otrzymać

 1. Pruszcz (województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki)
 2. Izbica (województwo lubelskie, powiat krasnostawski)
 3. Lutomiersk (województwo łódzkie, powiat pabianicki)
 4. Bolimów (województwo łódzkie, powiat skierniewicki)
 5. Cegłów (województwo mazowieckie, powiat miński)
 6. Nowe Miasto (województwo mazowieckie, powiat płoński)
 7. Jedlnia-Letnisko (województwo mazowieckie, powiat radomski)
 8. Olsztyn (województwo śląskie, powiat częstochowski)
 9. Iwaniska (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski)
 10. Kaczory (województwo wielkopolskie, powiat pilski)

Dla wszystkich nowych miast rozporządzenie określi granice.

Gmina, miasto na prawach powiatu – wątpliwości wokół nazw jednostek samorządów

Rada Ministrów pozytywnie rozpatrzyła wnioski o zmianę granic miast i gmin

Gminy Jeziora Wielkie i gminy Strzelno (województwo kujawsko-pomorskie, powiat mogileński) polegająca na włączeniu do gminy Jeziora Wielkie części obszaru obrębu ewidencyjnego Miradz o łącznej powierzchni 130,73 ha z gminy Strzelno. Proponowana zmiana granic ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i zarządzanie ośrodkiem wypoczynkowym Przyjezierze. Gmina Jeziora Wielkie pozyska tereny inwestycyjne dla rozwoju ośrodka, w tym bazy noclegowej, rozbudowy parkingów w sąsiedztwie terenów wypoczynkowych. Zmianie sprzeciwia się gmina Strzelno.

Miasto Świecie (województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki). Zmiana ma polegać na włączeniu do do miasta Świecie sołectwa z gminy Świecie sołectwa Wielki Konopat o powierzchni 8,47 ha, Polski Konopat o powierzchni 58,43 ha, Kozłowo o powierzchni 49,82 ha (4 mieszkańców), Sulnówko o powierzchni 128,52 ha (206 mieszkańców), Sulnowo o powierzchni 167,09 ha (276 mieszkańców), Dziki o powierzchni 4,11 ha (4 mieszkańców) i Morsk o powierzchni 47,52 ha (7 mieszkańców).

Miasto Różan (województwo mazowieckie, powiat makowski). Zmiana ma polegać na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego wsi Paulinowo o łącznej powierzchni 533,29 ha. Obszar zamieszkują 22 osoby. Zdaniem wnioskodawcy włączenie w granice miasta proponowanych terenów umożliwi stworzenie strefy inwestycyjnej  przy drodze krajowej nr 61

Miasto Poniec (województwo wielkopolskie, powiat gostyński). Zmiana ma polegać na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Janiszewo o powierzchni 46,41 ha (obszar niezamieszkały). Zmiana granic przyczyni się m.in. do zagospodarowania terenów, których istniejąca infrastruktura techniczna, jak i przewidziana do budowy w przyszłości jest powiązana z infrastrukturą miasta

Miasto Czempiń (województwo wielkopolskie, powiat kościański). Zmiana ma polegać na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta części obszarów obrębów ewidencyjnych Borowo o łącznej powierzchni 17,48 ha (271 mieszkańców), Piotrkowice o łącznej powierzchni 4,95 ha (363 mieszkańców) i Piechanin o łącznej powierzchni 4,95 ha ( 19 mieszkańców). Włączenie tych terenów w granice Czempinia ma przyczynić się do rozwoju miasta, w tym rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Miasto Lipiany (województwo zachodniopomorskie, powiat pyrzycki). Zmiana ma polegać na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta części obszarów obrębów ewidencyjnych: Będzin o łącznej powierzchni 19,95 ha (11 mieszkańców), Osetna o łącznej powierzchni 33,47 ha (15 mieszkańców), Dębiec o łącznej powierzchni 66,50 ha (21 mieszkańców), Józefin o łącznej powierzchni 14,73 ha (55 mieszkańców), Głębokie o łącznej powierzchni 6,00 ha (15 mieszkańców). Miasto argumentuje, że wioski te są integralnie związane z miastem Lipiany.

Gminy Chełm i gminy Sawin (województwo lubelskie, powiat chełmski) polegająca na włączeniu do gminy Chełm sołectwa Jagodne o powierzchni 256,78 ha (115 mieszkańców) z gminy Sawin. Inicjatorami wnioskowanej zmiany są mieszkańcy sołectwa Jagodne. Mieszkańcy sołectwa wskazują na brak inwestycji ze strony władz gminy Sawin na terenie sołectwa.  Gmina Sawin jest przeciwa

Miasta Rzeszów i gminy Boguchwała (województwo podkarpackie, powiat rzeszowski) polegająca na włączeniu do miasta Rzeszów części obszaru obrębu ewidencyjnego Racławówka o łącznej powierzchni 164,30 ha (436 mieszkańców), z gminy Boguchwała. Gmina jest przeciwna włączeniu

Miasta Sanok i gminy Sanok (województwo podkarpackie, powiat sanocki) polegająca na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Sanok obszaru sołectwa Bykowce, o powierzchni 553,64 ha (909 mieszkańców) oraz obszaru sołectwa Zabłotce, o powierzchni 211,58 ha (538 mieszkańców), z gminy Sanok.  Gmina jest przeciwna.

Gminy Sokoły i gminy Wysokie Mazowieckie (województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki) polegająca na włączeniu do gminy Sokoły sołectwa Jabłoń-Rykacze (powierzchni 7,21 ha i 7 mieszkańców), z gminy Wysokie Mazowieckie. Inicjatorem są mieszkańcy wsi, którzy zameldowani są w gminie Sokoły - wieś Bujny i wszelkie sprawy życiowe wiążą z miejscowością Bujny oraz gminą i parafią Sokoły

 

Rząd rekomenduje do negatywnego rozpatrzenia wnioski dotyczące ustalenia granic gmin, miast i powiatów

 • Rady Gminy Czernichów o zmianę granic gminy Czernichów (województwo małopolskie, powiat krakowski) i gminy Brzeźnica (województwo małopolskie, powiat wadowicki).
 • Rady Miasta Rzeszowa o zmianę granic miasta na prawach powiatu Rzeszów (województwo podkarpackie) i gmin: Krasne i Boguchwała (województwo podkarpackie, powiat rzeszowski).
 • Rady Miasta Sanok o zmianę granic miasta Sanok (województwo podkarpackie, powiat sanocki) dotyczący przyłączenia sołectwa Trepcza o pow. 909,39 ha
 • Rady Gminy Wińsko (województwo dolnośląskie, powiat wołowski) o ustalenie granic powiatów wołowskiego i lubińskiego, poprzez wyłączenie gminy Wińsko z powiatu wołowskiego i włączenie jej w granice powiatu lubińskiego